Dezvoltarea conştiinţei bunăstării începe prin faptul că renunţăm la conştiinţa lipsei.


dezvoltarea-conştiinţei-bunăstării-începe-prin-faptul-că-renunţăm-conştiinţa-lipsei
kurt tepperweindezvoltareaconştiinţeibunăstăriiîncepeprinfaptulrenunţămconştiinţalipseidezvoltarea conştiinţeiconştiinţei bunăstăriibunăstării începeîncepe prinprin faptulfaptul căcă renunţămrenunţăm lala conştiinţaconştiinţa lipseidezvoltarea conştiinţei bunăstăriiconştiinţei bunăstării începebunăstării începe prinîncepe prin faptulprin faptul căfaptul că renunţămcă renunţăm larenunţăm la conştiinţala conştiinţa lipseidezvoltarea conştiinţei bunăstării începeconştiinţei bunăstării începe prinbunăstării începe prin faptulîncepe prin faptul căprin faptul că renunţămfaptul că renunţăm lacă renunţăm la conştiinţarenunţăm la conştiinţa lipseidezvoltarea conştiinţei bunăstării începe princonştiinţei bunăstării începe prin faptulbunăstării începe prin faptul căîncepe prin faptul că renunţămprin faptul că renunţăm lafaptul că renunţăm la conştiinţacă renunţăm la conştiinţa lipsei

Ridicarea la un nivel superior a speciei umane s-a realizat prin dezvoltarea uneltelor; deci tehnica nu poate fi cauza pierderii conştiinţei în epoca noastră.Sunt pentru libertatea conştiinţei în sensul ei cel mai nobil, larg şi înalt. Dar nu pot acorda libertatea conştiinţei Papei şi adepţilor lui, papiştii, atâta timp cât îmi spun, prin toate conciliile, toţi teologii şi toate legile lor canonice că conştiinţa lor le ordonă să-mi ardă soţia, să-mi stranguleze copiii şi să-mi taie gâtul când găsesc ocazia.Punctul de plecare al bunăstării este acolo unde omul începe să gândească din burtă.Studiind istoria minţii umane, suntem, mereu, impresionaţi de faptul că dezvoltarea minţii înseamnă lărgirea capacităţii conştiinţei, şi că fiecare pas înainte a fost o realizare extrem de dureroasă şi laborioasă. Aproape că am putea spune că nimic nu urăşte un om mai mult decât să renunţe chiar şi la o fărâmă din inconştientul său. Întrebaţi-i pe cei care au încercat să lanseze o idee nouă!Obiectul este Există conştiinţa de sine a esenţei spirituale şi conştiinţa limitelor, care la începutul vieţii este privită ca