Dezrădăcinarea şi separarea de tradiţie nevrozează masele şi le pregăteşte pentru isteria colectivă.


dezrădăcinarea-şi-separarea-de-tradiţie-nevrozează-masele-şi-pregăteşte-pentru-isteria-colectivă
carl gustav jungdezrădăcinareaşiseparareadetradiţienevrozeazămaselepregăteştepentruisteriacolectivădezrădăcinarea şişi separareasepararea dede tradiţietradiţie nevrozeazănevrozează maselemasele şile pregăteştepregăteşte pentrupentru isteriaisteria colectivădezrădăcinarea şi separareaşi separarea desepararea de tradiţiede tradiţie nevrozeazătradiţie nevrozează maselenevrozează masele şimasele şi leşi le pregăteştele pregăteşte pentrupregăteşte pentru isteriapentru isteria colectivădezrădăcinarea şi separarea deşi separarea de tradiţiesepararea de tradiţie nevrozeazăde tradiţie nevrozează maseletradiţie nevrozează masele şinevrozează masele şi lemasele şi le pregăteşteşi le pregăteşte pentrule pregăteşte pentru isteriapregăteşte pentru isteria colectivădezrădăcinarea şi separarea de tradiţieşi separarea de tradiţie nevrozeazăsepararea de tradiţie nevrozează maselede tradiţie nevrozează masele şitradiţie nevrozează masele şi lenevrozează masele şi le pregăteştemasele şi le pregăteşte pentruşi le pregăteşte pentru isteriale pregăteşte pentru isteria colectivă

În majoritatea relaţiilor sociale, ambele faţete ale puterii, atât cea colectivă şi de distribuţie, cât şi cea funcţională şi de exploatare operează simultan şi sunt interconectate. Desigur, relaţia dintre acestea două este dialectică. În căutarea atingerii ţelurilor lor, oamenii se angajează în relaţii de putere colectivă. Dar pentru concretizarea acestor ţeluri colective sunt instituite organizaţii sociale şi o diviziune a muncii. Cei puţin din vârful ierarhiei pot menţine masele care alcătuiesc păturile de jos într-o stare de supunere doar în cazul în care controlul exercitat de aceştia este instituţionalizat în legile şi normele grupului social în care activează ambele categorii.Anticiparea pregăteşte opinia publică pentru a reacţiona favorabil, pregăteşte Pentru ordine este nevoie de acţiune colectivă, pentru acţiune colectivă ne trebuie un bine comun, pentru un bine comun ne trebuie o viziune coerentă asupra societăţii, iar pentru asta ne trebui o educaţie corespunzătoare.Omul se eliberează de separarea spaţială prin iubire, iar de separarea temporală prin conştiinţa originii sale spirituale neschimbătoare.Cel care pregăteşte un rău altuia şi-l pregăteşte lui însuşi.Fără tradiţie nu există cultură: nici omul simplu, nici geniul nu pot crea nimic fără tradiţie.