Dezechilibrul naşte suferinţă. Suferinţa naşte lecţii. Lecţiile învăţate nasc armonie.


dezechilibrul-naşte-suferinţă-suferinţa-naşte-lecţii-lecţiile-învăţate-nasc-armonie
marius simiondezechilibrulnaştesuferinţăsuferinţalecţiilecţiileînvăţatenascarmoniedezechilibrul naştenaşte suferinţăsuferinţa naştenaşte lecţiilecţiile învăţateînvăţate nascnasc armoniedezechilibrul naşte suferinţăsuferinţa naşte lecţiilecţiile învăţate nascînvăţate nasc armonielecţiile învăţate nasc armonie

E important să înţelegem că nu boala naşte suferinţă, ci suferinţa naşte boală.Atunci când se naşte un copil, se nasc şi bunicele acestuia.Viaţa naşte viaţă, energia naşte energie. Doar cheltuindu-te pe tine, devii bogat.Femeia se naşte mamă, bărbatul se naşte pur şi simplu.Anul Nou, ce naşte-n zare,Pentru el se naşte-n van:Prima naştere la careN-a Dacă Christos s-ar naşte de o mie de ori în Beethleem, dar nu se naşte şi în tine, atunci tu rămâi pe veci pierdut.