Destinul nostru nu este scris în stele, ci în noi înşine.


destinul-nostru-nu-este-scris-în-stele-în-noi-înşine
william shakespearedestinulnostrunuestescrisînstelenoiînşinedestinul nostrunostru nunu esteeste scrisscris înîn steleîn noinoi înşinedestinul nostru nunostru nu estenu este scriseste scris înscris în steleci în noiîn noi înşinedestinul nostru nu estenostru nu este scrisnu este scris îneste scris în steleci în noi înşinedestinul nostru nu este scrisnostru nu este scris înnu este scris în stele

Noi trebuie să facem faţă realităţilor acestei lumi, trebuie să ne dăm seama că viitorul nostru stă în noi înşine şi nu în stele.Destinul ni-l scriem noi înşine; devenim ceea ce facem.Dumnezeu ne-a oferit tot ce avem nevoie să ne creionăm destinul după bunul nostru plac, de noi depinde cum gestionăm resursele din interiorul nostru.Numai prin noi înşine, oricât de puternică ne-ar fi individualitatea, n-am putea ajunge la o formulă sufletească întreagă. În fiecare din noi sunt reprezentaţi nu numai factorii actualităţii, ci toţi aceia care în decursul timpurilor au încrucişat destinul omenesc. Întreaga noastră alcătuire sufletească poartă pecetea societăţii şi culturii în cadrul cărora ne-am format. Acumulările trecutului, febrilitatea clipei de faţă şi aşteptările viitorului, toate acestea alcătuiesc în sufletul nostru o mare solidaritate de valori.Caracterul nostru este prevestirea destinului nostru, şi cu cât avem şi vrem mai multă integritate, cu atât va fi destinul nostru mai simplu şi mai nobil.Dragostea este adevăratul nostru destin. Nu găsim înţelesul vieţii numai prin noi înşine, îl găsim într-un altul.