De-un timp, nimic nu-l mai alină -Nărav o fi sau poate boală? -Visează-adesea sticla plinăŞi, uneori, şi-o blondă goală.


de-un-timp-nimic-nu-l-mai-alină-nărav-o-fi-sau-poate-boală-visează-adesea-sticla-plinăŞi-uneori-şi-o-blondă-goală
petru miloşdeuntimpnimicnulmaialinănăravfisaupoateboalăviseazăadeseasticlaplinăŞiuneorişioblondăgoalămai alinănărav oo fifi sausau poatepoate boalăsticla plinăŞiblondă goalănărav o fio fi saufi sau poatesau poate boalănărav o fi sauo fi sau poatefi sau poate boalănărav o fi sau poateo fi sau poate boală

Două lucruri mai alinăAl meu chin şi a mea boală:Damigeana când e plinăŞi femeia când e goală.Dimineaţa când se scoalăŞi găseşte sticla goală,Cade într-o bâlbâialăDe îl crezi... atins de boală...Evoluţia este uneori dureroasă. Schimbarea poate fi uneori dureroasă. Însă nimic nu este mai dureros decât să stai blocat într-o situaţie în care nu te mai regăseşti sau în care simţi că nu mai aparţii.Dragostea este supusă adesea asalturilor chinuitoare ale geloziei care o poate veşteji, intrigilor celor care nu ne simpatizează şi, nu o dată, ba chiar foarte adesea, lipsurilor, sărăciei, dorinţelor care nu se pot împlini... În timp ce ura e suverană, n-o poţi smulge până nu creşte, înfloreşte şi piere singură, uneori după ce a reuşit să nimicească în prealabil viaţa unui cuplu.În timpul nostru nimic nu poate educa sau strica atât de mult ca o lectură rău aleasă. O carte a educat sau a stricat adesea pe câte un om pentru o epocă întreagă a vieţii sale.Adesea, ridicăm piatra (poate din greşeală) către semenul nostru; uneori îl nimerim sau chiar îl ucidem; arareori ne pare rău; şi, aproape întotdeauna,... prea târziu!