De-un singur lucru mă tem, de mine însumi.


de-un-singur-lucru-mă-tem-de-însumi
victor rechiţiandeunsingurlucrutemdeînsumisingur lucrulucru mămă temde minemine însumisingur lucru mălucru mă temde mine însumisingur lucru mă tem

Nu duelez cu nimeni: AdversarulDe-mi iese-n faţă, nu mă tem de el.Cu mine însumi, biet, îmi port amarul,Căci sunt cu mine-n permanent duel!Nu am fost un mizantrop şi nici un misogin, însă mi-a plăcut să fiu singur. M-am simţit bine stând singur într-un spaţiu mic, fumând şi bând, am fost întodeauna o companie plăcută pentru mine însumi.Dacă aş fi ştiut să fiu singur, poate, pe mine însumi, m-aş fi iubit mai mult.Doar prin iubire te agăţi de realitate, intri în eul tău, redevii voinţă, forţă, individualitate. Iubirea ar putea face din mine totul, chiar şi un geniu. Prin mine însumi şi pentru mine, prefer să nu fiu nimic. Căci neantul singur poate ascunde infinitul.Iisus Hristos: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc. Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui.Fariseii: Tu mărturiseşti despre Tine Însuţi; mărturia Ta nu este adevărată. Iisus Hristos: Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea este adevărată, fiindcă ştiu de unde am venit şi unde Mă duc. Voi nu ştiţi de unde vin, nici unde Mă duc. Voi judecaţi după trup; Eu nu judec pe nimeni. Şi chiar dacă Eu judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Eu şi Cel ce M-a trimis pe Mine. Şi în Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Eu sunt Cel ce mărturisesc despre Mine Însumi şi mărturiseşte despre Mine Tatăl, Cel ce M-a trimis.