De ce să nu poţi bate un club mare? N-am văzut până acum un sac de bani care să înscrie un gol!


de-să-nu-poţi-bate-un-club-mare-n-am-văzut-până-acum-un-sac-de-bani-care-să-înscrie-un-gol
johan cruyffdenupoţibateunclubmarenamvăzutpânăacumsacdebanicareînscriegolde cesă nunu poţipoţi batebate unun clubclub marevăzut pânăpână acumacum unun sacsac dede banibani carecare săsă înscrieînscrie unun golde ce săce să nusă nu poţinu poţi batepoţi bate unbate un clubun club marevăzut până acumpână acum unacum un sacun sac desac de banide bani carebani care săcare să înscriesă înscrie unînscrie un golde ce să nuce să nu poţisă nu poţi batenu poţi bate unpoţi bate un clubbate un club marevăzut până acum unpână acum un sacacum un sac deun sac de banisac de bani carede bani care săbani care să înscriecare să înscrie unsă înscrie un golde ce să nu poţice să nu poţi batesă nu poţi bate unnu poţi bate un clubpoţi bate un club marevăzut până acum un sacpână acum un sac deacum un sac de baniun sac de bani caresac de bani care săde bani care să înscriebani care să înscrie uncare să înscrie un gol

Nu m-aş înscrie într-un club care mi-ar da voie să-i devin membru. -Groucho Marx
nu-m-aş-înscrie-într-un-club-care-mi-ar-da-voie-să-i-devin-membru
Un sac plin e greu, dar un sac gol e şi mai greu. -proverbe chinezeşti
un-sac-plin-e-greu-dar-un-sac-gol-e-şi-mai-greu
Grace: N-am mai văzut o lună aşa de mare până acum! Bruce: Am face bine să profităm de ea. -Dumnezeu pentru o zi
grace-n-am-mai-văzut-o-lună-aşa-de-mare-până-acum-bruce-am-face-bine-să-profităm-de-ea