De ce să nu poţi bate un club mare? N-am văzut până acum un sac de bani care să înscrie un gol!


de-să-nu-poţi-bate-un-club-mare-n-am-văzut-până-acum-un-sac-de-bani-care-să-înscrie-un-gol
johan cruyffdenupoţibateunclubmarenamvăzutpânăacumsacdebanicareînscriegolde cesă nunu poţipoţi batebate unun clubclub marevăzut pânăpână acumacum unun sacsac dede banibani carecare săsă înscrieînscrie unun golde ce săce să nusă nu poţinu poţi batepoţi bate unbate un clubun club marevăzut până acumpână acum unacum un sacun sac desac de banide bani carebani care săcare să înscriesă înscrie unînscrie un golde ce să nuce să nu poţisă nu poţi batenu poţi bate unpoţi bate un clubbate un club marevăzut până acum unpână acum un sacacum un sac deun sac de banisac de bani carede bani care săbani care să înscriecare să înscrie unsă înscrie un golde ce să nu poţice să nu poţi batesă nu poţi bate unnu poţi bate un clubpoţi bate un club marevăzut până acum un sacpână acum un sac deacum un sac de baniun sac de bani caresac de bani care săde bani care să înscriebani care să înscrie uncare să înscrie un gol

Atunci scoase pungile şi răsturnă banii în pat. Femeia rămase înmărmurită cu ochii ţintă la bani. Copiii carii până atunci răscolea prin sac şi înhăţa cu dinţii când din una, când din alta, cum auziră zornăitul banilor, alergau de la sac la bani şi de la bani la sac. Ei nu se puteau sătura văzând atâta belşug în casa lor.Cine oare a muritÎn oraşul 'ncremenit,În oraşul necăjit?Bate clopotul a gol Cine e de-acum sobol?Cine spânzură de cerCu suflarea ca de zer?Bate clopotul şi bate;Mare doliu în cetate – Au murit o mie poateDe tot bate şi mai bate.De tot bate şi mai bate.Nu m-aş înscrie într-un club care mi-ar da voie să-i devin membru.Bate, şi eu ştiu că bate şi vreau eu să bată.Bate şi-o aud întruna şi nu mai vreau să batăDe fiecare dată, ca-ntâia dată.De fiecare dată, ca ultima dată.N-are culoare, n-are, ca miezul de piatră,ca miezul pietrei, de-ar bătea miezul de piatră.Nimeni n-a văzut-o niciodată.Mint ce-i care spun c-au văzut-o vreodată…Ea bate, şi eu ştiu că bate, şi vreau eu să bată.O aud întruna, până nu mai vreau să bată.Dar auzul meu şi ea sunt doar o bucată,un singur bloc de piatră nedespicată.Un sac plin e greu, dar un sac gol e şi mai greu.Grace: N-am mai văzut o lună aşa de mare până acum! Bruce: Am face bine să profităm de ea.