De multe ori un întreg oraş a suferit de pe urma unui om rău.


de-multe-ori-un-întreg-oraş-a-suferit-de-pe-urma-unui-om-rău
hesioddemulteoriunîntregoraşsuferitdepeurmaunuiomrăude multeori unun întregsuferit dede pepe urmaurma unuiunui omom răude multe orimulte ori unori un întregun întreg oraşoraş a suferita suferit desuferit de pede pe urmape urma unuiurma unui omunui om răude multe ori unmulte ori un întregori un întreg oraşîntreg oraş a suferitoraş a suferit dea suferit de pesuferit de pe urmade pe urma unuipe urma unui omurma unui om răude multe ori un întregmulte ori un întreg oraşun întreg oraş a suferitîntreg oraş a suferit deoraş a suferit de pea suferit de pe urmasuferit de pe urma unuide pe urma unui ompe urma unui om rău

Viaţa de multe ori ne obligă la anumite gesturi pentru a supravieţui. Noi am învăţat că trebuie să alegem întotdeauna între Bine şi Rău. Dar de cele mai multe ori avem de ales între Rău şi Mai Puţin Rău.În lumea asta mare şi fără de-nceputŢi-ai fi dorit vreodată să nu te fi născut?!Ori să fi fost o floare, sau poate chiar un pom,Însă cu siguranţă să nu fi fost un om.De câte ori eu asta cu ardoare mi-am doritCă-n viaţa asta tristă destul am suferit,Şi lacrimi multe, amare au curs pe-al meu obrazCă unul după altul, necaz după necaz,Îmi poposeau în poartă, bătându-mi să deschid.Când mi-aduc aminte, îmi vine sa te strig:O Doamne, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsitŞi m-ai lăsat tu pradă unui nenorocitCă joc de mine atâta timp el şi-a bătutŞ-am suferit, o Doamne cât am mai suferit... Măcar de-ar înţelege cei ce-s în jurul meuCu siguranţă Doamne n-ar fi aşa de greu.Ce viaţă-mpovarată, ce suflet, ce destinÎnsă Nu e bine să ne comparăm cu alţii: ori ne simţim superiori şi ei au de suferit, ori le suntem superiori şi tot ei au de suferit!Cin' se crede om cu minte,Că, iubind, n-a suferit.Ori a suferit şi minte,Ori se minte c-a iubit.Poţi dărâma un oraş, arde o carte, zgâria o marmură: nu poţi şterge urma unui cuvânt într-un creier.Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel doi oameni răi!