De mult timp, bancnota a înlocuit buletinul de vot.


de-mult-timp-bancnota-a-înlocuit-buletinul-de-vot
roger garaudydemulttimpbancnotaînlocuitbuletinuldevotde multmult timpînlocuit buletinulbuletinul dede votde mult timpbancnota a înlocuita înlocuit buletinulînlocuit buletinul debuletinul de votbancnota a înlocuit buletinula înlocuit buletinul deînlocuit buletinul de votbancnota a înlocuit buletinul dea înlocuit buletinul de vot

Priviţi cum, în plan fizic, oamenii au ştiut să perfecţioneze unelte şi aparate cu care trebuie să lucreze sau să se apere. Aspiratoarele au înlocuit măturile, tractoarele au înlocuit căruţele, tancurile, rachetele au înlocuit săgeţile, lăncile şi baionetele. Dar, în plan spiritual, oamenii rămân săraci, dezarmaţi.S-a impus prin competenţaUnui act ce, s-ar părea,Că i-a demonstrat potenţa:A lăsat bancnota grea?!Ceea ce oamenii nu reuşesc să înţeleagă este că bancnota corupţiei apare în oficiile de votare, nu în bani, ci în voturi.Narcis privindu-se-ntr-o apă,S-a-ndrăgostit de-a sa figurăO dragoste curată, purăŞi mulţi de-acest sindrom nu scapăIar în oglindă, la agapă,Când o vedetă, fată dură,Se-admiră mult, peste măsură,Vădit, rivalele îşi sapăLegenda lui Narcis se pare,Că înc-o variantă are:Privind bancnota verzulie,Cu Lincoln că ar semănaI se păruse lui IlieŞi-atunci, s-a-ndrăgostit de ea.Programele de televiziune se deosebesc totuşi cel mai sigur prin buletinul meteo.Eu nu am prieteni. Ca să ai prieteni, trebuie să dispui de foarte mult timp. Prietenii sunt ca nişte flori, care trebuie udate, îngrijite, e nevoie de timp pentru ele. Dar de unde să iau acest timp? Eu obosesc. Eu sunt obişnuit să trăiesc mai mult în tăcere. Vorba multă mă oboseşte.