De când mă ştiu păstrez în minteMisterul unui adevăr:De ce ne-ai pedepsit, Părinte,Doar pentru un pârlit de măr?!


de-când-mă-ştiu-păstrez-în-mintemisterul-unui-adevărde-ne-ai-pedepsit-părintedoar-pentru-un-pârlit-de-măr
nicolae nicolaedecândştiupăstrezînmintemisterulunuiadevărdeneaipedepsitpărintedoarpentruunpârlitdemărde cândcând mămă ştiuştiu păstrezpăstrez înîn mintemisterulmintemisterul unuipentru unun pârlitpârlit dede când măcând mă ştiumă ştiu păstrezştiu păstrez înpăstrez în mintemisterulîn mintemisterul unuipentru un pârlitun pârlit dede când mă ştiucând mă ştiu păstrezmă ştiu păstrez înştiu păstrez în mintemisterulpăstrez în mintemisterul unuipentru un pârlit dede când mă ştiu păstrezcând mă ştiu păstrez înmă ştiu păstrez în mintemisterulştiu păstrez în mintemisterul unui

El şi Ea au mers la mare,Pentru ei a fost un chin;El că s-s pârlit prea tare,Ea că s-a Când politicianul nu-i pedepsit pentru minciună, omul de rând e pus la dubă pentru adevăr.Într-o vreme când ţara noastră exporta fructe multe se pare că ăsta era testul pentru a verifica dacă e într-adevăr natural: într-o lădiţă trebuia să existe măcar un măr viermănos.Trebuie mai mult decât un măr,Să umpli un paner.Trebuie mai mult decât un pom,Să cânte livada sub cer.Dar nu trebuie decât un om,Pentru ca un dram de bunătateSă lucească asemeni unui măr,Pe care să-l împarţi pe jumătate.Cu altul prinsă-n loc dosit,Devine-aproape adevăr,Că dânsa este E practic să profiţi de judecata, experienţa şi discernământul unui părinte pentru a trece mai repede şi mai bine peste lecţiile ce le primeşti aleatoriu de la viaţă, ca şi când aceasta ar tăinui nişte examene, pe cât de dificile, pe atât de surprinzătoare, pentru fiecare dintre noi.