De acum înainte, voi acţiona singur chiar dacă nu mă va urma niciun suflet. Aceşti domni, aceşti conţi şi generali nu fac nimic. Dar eu voi face. Singur!


de-acum-înainte-voi-acţiona-singur-chiar-dacă-nu-mă-va-urma-niciun-suflet-aceşti-domni-aceşti-conţi-şi-generali-nu-fac-nimic-dar-voi-face
adolf hitlerdeacumînaintevoiacţionasingurchiardacănuvaurmaniciunsufletaceştidomniaceşticonţişigeneralifacnimicdarfacesingurde acumacum înaintevoi acţionaacţiona singursingur chiarchiar dacădacă nunu mămă vava urmaurma niciunniciun sufletaceşti domniaceşti conţiconţi şişi generaligenerali nunu facfac nimicdar eueu voivoi facede acum înaintevoi acţiona singuracţiona singur chiarsingur chiar dacăchiar dacă nudacă nu mănu mă vamă va urmava urma niciunurma niciun sufletaceşti conţi şiconţi şi generalişi generali nugenerali nu facnu fac nimicdar eu voieu voi face

Anubis: Cu un singur gest voi bombarda suprafaţa planetei. Eşti liber să încerci să mă opreşti. Dr. Jackson: Ce te face să crezi că nu o voi face? Anubis: Cuvintele tale nu înseamnă nimic. Acţionează dacă îndrăzneşti.Dumnezeu m-a creat să împlinesc o slujire anume. Mi-a încredinţat să fac ceva ce nu a mai dat nimănui. Am o misiune... Sunt o verigă într-un lanţ, o punte de legătură între persoane. Nu m-a creat pentru nimic. Voi face lucrarea Sa; voi fi un înger de pace, un martor al adevărului acolo unde sunt... De aceea voi avea încredere în El. Orice sunt, nu pot fi aruncat afară. Dacă sunt bolnav, boala mea s-ar putea să-I slujească Lui; îndoielile mele s-ar putea să-I slujească Lui. Dacă sunt în suferinţă, durerea mea s-ar putea să-I slujească Lui. El nu face nimic în zadar. El ştie ce face. S-ar putea să-mi ia prietenii, s-ar putea să mă arunce printre străini, s-ar putea să mă facă să mă simt singur, să-mi scadă curajul, să-mi ascundă viitorul de mine. Totuşi, El ştie ce face.Doamne, nu am o credinţă puternică, dar pot fi încrezător. Credinţa mea în Tine poate fi sezonieră, dar încrederea mea nu. Voi urma calea lui Hristos. Voi acţiona conform principiului că viaţa mea şi viaţa celorlalţi contează. Voi iubi. Nu am un dar mai mare de oferit decât propria mea viaţă. Ia-o!Regele Baldwin al 4-lea: La şaisprezece ani am obţinut o mare victorie. Am simţi atunci că voi trăi o sută de ani, iar acum ştiu că nu voi ajunge nici măcar la treizeci. Nimeni nu-şi cunoaşte sfârşitul sau ce forţă îl va călăuzi acolo. Un rege poate dispune de un om, un tată de fiul său. Acel om însă, poate face totul şi singur. Şi abia atunci îşi începe omul acela jocul vieţii. Ţine minte că indiferent cine şi cum dispune de tine, de sufletul numai tu ai grijă. Chiar dacă cei care se presupune că te manevrează sunt regi sau oameni ai puterii. În faţa lui Dumnezeu nu vei putea spune Putem să dorim două lucruri opuse, dar nu putem voi decât unul singur;în fiecare moment determinat al existenţei nu poţi voi decât un lucru anume şi unul singur excluzându-l pe oricare altul.Mai departe, promit şi declar că, atunci când se va ivi oportunitatea, voi porni şi purta război necruţător, în secret sau deschis, împotriva tuturor ereticilor, protestanţilor şi liberalilor, după cum sunt instruit şi să-i extirp şi extermin de pe faţa întregului pământ, şi că nu voi cruţa niciun sex, nicio vârstă sau condiţie, şi că-i voi spânzura, distruge, fierbe, jupui, sugruma şi îngropa de vii pe aceşti eretici infami; voi sfâşia pântecele femeilor lor şi zdrobi capetele copiilor lor de perete, pentru a anihila pentru totdeauna rasa lor execrabilă.