Deşteptăciunea nu e altceva decât gradul cel mai înalt al mediocrităţii.


deşteptăciunea-nu-e-altceva-decât-gradul-cel-mai-înalt-al-mediocrităţii
giovanni papinideşteptăciuneanualtcevadecâtgradulcelmaiînaltalmediocrităţiideşteptăciunea nunu ee altcevaaltceva decâtdecât gradulgradul celcel maimai înaltînalt alal mediocrităţiideşteptăciunea nu enu e altcevae altceva decâtaltceva decât graduldecât gradul celgradul cel maicel mai înaltmai înalt alînalt al mediocrităţiideşteptăciunea nu e altcevanu e altceva decâte altceva decât gradulaltceva decât gradul celdecât gradul cel maigradul cel mai înaltcel mai înalt almai înalt al mediocrităţiideşteptăciunea nu e altceva decâtnu e altceva decât gradule altceva decât gradul celaltceva decât gradul cel maidecât gradul cel mai înaltgradul cel mai înalt alcel mai înalt al mediocrităţii

Deşteptăciunea este gradul cel mai înalt al mediocrităţii. E paşaportul vieţii.Deşteptăciunea, tâmpiţi ce sunteţi, umblă pe toate străzile, te dă afară din orice casă, dă năvală până şi din pivniţi. Deşteptăciunea este gradul cel mai înalt al mediocrităţii. E paşaportul vieţii.Cu sentimentele oamenilor se petrece acelaşi lucru ca şi cu ideile lor: dacă nu concepem la alţii decât idei similare cu ale noastre, nu putem să fim impresionaţi decât de pasiunile care ne afectează pe noi înşine în gradul cel mai înalt.Inteligenţa sporeşte facultatea de a suferi, atingând la om gradul cel mai înalt.Scopul nostru este de a merge de la strălucitor la mai strălucitor şi la cel mai strălucitor, de la înalt la mai înalt şi la cel mai înalt. Şi chiar în cel mai înalt, progresul nostru nu are limite.Cel mai înalt pin este adesea cutremurat de vânturi. Cele mai înalte turnuri se prăbuşesc cel mai dramatic. Iar fulgerul loveşte, de multe ori, cel mai înalt munte.