Deşi subconştientul este mereu cel care construieşte şi are grijă de corp, cu toate acestea, nu puteţi percepe acest fapt, nu puteţi auzi acest continuu proces interior.


deşi-subconştientul-este-mereu-cel-care-construieşte-şi-are-grijă-de-corp-cu-toate-acestea-nu-puteţi-percepe-acest-fapt-nu-puteţi-auzi-acest
joseph murphydeşisubconştientulestemereucelcareconstruieşteşiaregrijădecorpcutoateacesteanuputeţipercepeacestfaptauzicontinuuprocesinteriordeşi subconştientulsubconştientul esteeste mereumereu celcel carecare construieşteconstruieşte şişi areare grijăgrijă dede corpcu toatetoate acesteanu puteţiputeţi percepepercepe acestacest faptnu puteţiputeţi auziauzi acestacest continuucontinuu procesproces interiordeşi subconştientul estesubconştientul este mereueste mereu celmereu cel carecel care construieştecare construieşte şiconstruieşte şi areşi are grijăare grijă degrijă de corpcu toate acesteanu puteţi percepeputeţi percepe acestpercepe acest faptnu puteţi auziputeţi auzi acestauzi acest continuuacest continuu procescontinuu proces interior

Deşi subconştientul este constructorul corpului vostru, nu-l puteţi vedea, nici auzi, nici să-i percepeţi în vreun fel activitatea tăcută şi discretă. -Joseph Murphy
deşi-subconştientul-este-constructorul-corpului-vostru-nu-l-puteţi-vedea-nici-auzi-nici-să-i-percepeţi-în-vreun-fel-activitatea-tăcută-şi
Nimeni nu are dreptul să vă spună ce puteţi şi ce nu puteţi în viaţă. Numai voi singuri hotărâţi acest lucru. -Robert Kiyosaki
nimeni-nu-are-dreptul-să-vă-spună-puteţi-şi-nu-puteţi-în-viaţă-numai-voi-singuri-hotărâţi-acest-lucru
Atunci când vă întâlniţi cu cineva, îi puteţi oferi în tăcere o binecuvântare, îi puteţi dori fericire, bucurie, un surâs. Acest tip de dăruire tăcută este foarte puternic. -Deepak Chopra
atunci-când-vă-întâlniţi-cu-cineva-îi-puteţi-oferi-în-tăcere-o-binecuvântare-îi-puteţi-dori-fericire-bucurie-un-âs-acest-tip-de-dăruire