Deşi subconştientul este mereu cel care construieşte şi are grijă de corp, cu toate acestea, nu puteţi percepe acest fapt, nu puteţi auzi acest continuu proces interior.


deşi-subconştientul-este-mereu-cel-care-construieşte-şi-are-grijă-de-corp-cu-toate-acestea-nu-puteţi-percepe-acest-fapt-nu-puteţi-auzi-acest
joseph murphydeşisubconştientulestemereucelcareconstruieşteşiaregrijădecorpcutoateacesteanuputeţipercepeacestfaptauzicontinuuprocesinteriordeşi subconştientulsubconştientul esteeste mereumereu celcel carecare construieşteconstruieşte şişi areare grijăgrijă dede corpcu toatetoate acesteanu puteţiputeţi percepepercepe acestacest faptnu puteţiputeţi auziauzi acestacest continuucontinuu procesproces interiordeşi subconştientul estesubconştientul este mereueste mereu celmereu cel carecel care construieştecare construieşte şiconstruieşte şi areşi are grijăare grijă degrijă de corpcu toate acesteanu puteţi percepeputeţi percepe acestpercepe acest faptnu puteţi auziputeţi auzi acestauzi acest continuuacest continuu procescontinuu proces interior

Dacă nu puteţi juca tenis la fel de bine ca alţii sau nu puteţi înota repede ca un om tânăr, dacă mersul vă este acum mai moale şi nu mai puteţi alerga la fel ca în tinereţe, amintiţi-vă că viaţa reprezintă, de fapt, un progres continuu. Ceea ce oamenii numesc moarte nu este decât o trecere către o viaţă nouă, în altă dimensiune a Vieţii.Deşi subconştientul este constructorul corpului vostru, nu-l puteţi vedea, nici auzi, nici să-i percepeţi în vreun fel activitatea tăcută şi discretă.Nimeni nu are dreptul să vă spună ce puteţi şi ce nu puteţi în viaţă. Numai voi singuri hotărâţi acest lucru.Atunci când vă întâlniţi cu cineva, îi puteţi oferi în tăcere o binecuvântare, îi puteţi dori fericire, bucurie, un surâs. Acest tip de dăruire tăcută este foarte puternic.Nu vă puteţi vedea spiritul, dar sunteţi convinşi că acesta există. Nu puteţi vedea Spiritul Suprem, dar îl puteţi recunoaşte într-un artist, într-un orator, într-un muncitor. De asemenea, sunteţi capabili să simţiţi bunătatea, adevărul şi frumuseţea, deşi nimeni nu vi le-a arătat vreodată. La fel şi viaţa, nu ştiţi unde se află sălaşul ei, nu aţi văzut-o cu ochii, dar cu toate acestea sunteţi absolut siguri că trăiţi.Dacă vă spun să rămâneţi în prezent, voi nu puteţi. Puteţi sări din trecut în viitor sau din viitor în trecut. Între aceste două gânduri există prezentul, un spaţiu foarte mic. Acest prezent nu-l puteţi atinge (realiza) decât când această putere pe care noi o numim Kundalini, se ridică şi creează acel spaţiu dintre gânduri care este prezentul.