Data viitoare când te surprinzi copleşit de griji, pune-ţi întrebarea:


data-viitoare-când-te-surprinzi-copleşit-de-griji-pune-ţi-întrebarea-ce-ocazie-scap-sau-hotărâre-amân-luând-ca-pretext-îngrijorarea-aceasta
colin turnerdataviitoarecândtesurprinzicopleşitdegrijipuneţiîntrebareaocaziescapsauhotărâreamânluândcapretextîngrijorareaaceastadata viitoareviitoare cândcând tete surprinzisurprinzi copleşitcopleşit dede grijice ocazieocazie scapscap sausau cece hotărârehotărâre amânamân luândluând caca pretextpretext îngrijorareadata viitoare cândviitoare când tecând te surprinzite surprinzi copleşitsurprinzi copleşit decopleşit de grijice ocazie scapocazie scap sauscap sau cesau ce hotărârece hotărâre amânhotărâre amân luândamân luând caluând ca pretextca pretext îngrijorareadata viitoare când teviitoare când te surprinzicând te surprinzi copleşitte surprinzi copleşit desurprinzi copleşit de grijice ocazie scap sauocazie scap sau cescap sau ce hotărâresau ce hotărâre amânce hotărâre amân luândhotărâre amân luând caamân luând ca pretextluând ca pretext îngrijorareadata viitoare când te surprinziviitoare când te surprinzi copleşitcând te surprinzi copleşit dete surprinzi copleşit de grijice ocazie scap sau ceocazie scap sau ce hotărârescap sau ce hotărâre amânsau ce hotărâre amân luândce hotărâre amân luând cahotărâre amân luând ca pretextamân luând ca pretext îngrijorarea

Henry: Încearcă să vezi situaţia şi din punctul meu de vedere. De data asta, voi fi pus sub supraveghere. Data viitoare va fi închisoare. Dacă scap acum, data viitoare va fi prima oară şi va fi doar supraveghere. Vezi, mai am şi eu timp să respir.Sinuciderea poate fi văzută de asemeni ca şi un experiment - o întrebare pe care omul o pune Naturii, încercând să o forţeze să-i răspundă. Întrebarea este aceasta: Când fotografiezi oamenii color, le surprinzi hainele. Când îi fotografiezi în alb-negru, le surprinzi sufletele.De fiecare dată când ţi se întâmplă ceva, pune-ţi întrebarea: Niles: Data viitoare când îţi mai dăruieşti hainele, de ce nu rămâi în ele?Hamlet: A fi sau a nu fi? Aceasta-i întrebarea!