Dacă vremurile sunt atât de grele încât eşti obligat să ucizi arhiducii, nimeni nu se mai poate mira că este dus la poliţie.


dacă-vremurile-sunt-atât-de-grele-încât-eşti-obligat-să-ucizi-arhiducii-nimeni-nu-se-mai-poate-mira-că-este-dus-poliţie
jaroslav hasekdacăvremurilesuntatâtdegreleîncâteştiobligatuciziarhiduciinimeninusemaipoatemiraesteduspoliţiedacă vremurilevremurile suntsunt atâtatât dede grelegrele încâtîncât eştieşti obligatobligat săsă uciziucizi arhiduciinimeni nunu sese maimai poatepoate miramira căcă esteeste dusdus lala poliţiedacă vremurile suntvremurile sunt atâtsunt atât deatât de grelede grele încâtgrele încât eştiîncât eşti obligateşti obligat săobligat să ucizisă ucizi arhiduciinimeni nu senu se maise mai poatemai poate mirapoate mira cămira că estecă este duseste dus ladus la poliţiedacă vremurile sunt atâtvremurile sunt atât desunt atât de greleatât de grele încâtde grele încât eştigrele încât eşti obligatîncât eşti obligat săeşti obligat să uciziobligat să ucizi arhiduciinimeni nu se mainu se mai poatese mai poate miramai poate mira căpoate mira că estemira că este duscă este dus laeste dus la poliţiedacă vremurile sunt atât devremurile sunt atât de grelesunt atât de grele încâtatât de grele încât eştide grele încât eşti obligatgrele încât eşti obligat săîncât eşti obligat să ucizieşti obligat să ucizi arhiduciinimeni nu se mai poatenu se mai poate mirase mai poate mira cămai poate mira că estepoate mira că este dusmira că este dus lacă este dus la poliţie

Dacă cineva se conduce cu băgare de seamă şi cu răbdare, iar timpurile şi împrejurările se desfăşoară în aşa fel încât modul său de a proceda să se dovedească bun, el reuşeşte în ce a întreprins;dar dacă vremurile şi împrejurările se schimbă, el este înfrânt pentru că nu-şi schimbă modul de a acţiona. Nu există totuşi niciun om, oricât de înţelept ar fi care să ştie să se conformeze acestor lucruri, atât pentru că nimeni nu poate să se abată de la conduita la care firea lui îl îndeamnă, cât şi pentru că acela care a izbutit întotdeauna în acţiunile lui urmând o cale anumită nu va putea să se hotărască să renunţe la ea. Închei, deci, spunând că dacă soarta se schimbă, iar oamenii rămân neschimbaţi în atitudinile lor, ei sunt fericiţi numai atâta timp cât sunt în acord cu ea, şi nefericiţi de îndată ce nu-i mai sunt potriviţi.De-i flamând olteanul, frate,Azi în vremurile grele,Te mănâncă, fiindcă poate,C-are mai multe măsele!Te vei uni cu ceea ce remarci şi, dacă vei observa mereu că este un eşec şi vei considera că vremurile sunt grele, vei suporta consecinţele logice.A te mira de toate este, desigur, o prostie, şi a nu te mira de nimic e mult mai frumos şi, cine ştie de ce, este recunoscut de bonton. Dar e prea puţin probabil să fie aşa în realitate. După părerea mea, a nu te mira de nimic e o prostie mult mai mare decât a te mira de toate. Pe deasupra, a nu te mira de nimic e aproape acelaşi lucru cu a nu stima nimic. De fapt, prostul nici nu ştie să stimeze.Jerry: Eşti nebun. Kramer: Oare? Sau poate sunt atât de lucid încât ţi-a făcut creierul scurtcircuit? Jerry: Este imposibil. Kramer: Oare? Sau este aşa de posibil încât capul tău se învârte ca un titirez? Jerry: Nu se poate. Kramer: Oare? Sau poate întreaga ta lume se prăbuşeşte în jurul tău?Nimeni nu este atât de bătrân încât să nu creadă că poate trăi încă un an.