Dacă vrei să ajungi sus, foloseşte picioarele tale. Nu te lăsa purtat, nu te căţăra pe spinarea sau pe capul altora.


dacă-vrei-să-ajungi-sus-foloseşte-picioarele-tale-nu-te-lă-purtat-nu-te-căţăra-pe-spinarea-sau-pe-capul-altora
friedrich nietzschedacăvreiajungisusfoloseştepicioareletalenutelăsapurtatnucăţărapespinareasaucapulaltoradacă vreivrei săsă ajungiajungi susfoloseşte picioarelepicioarele talenu tete lăsalăsa purtatnu tete căţăracăţăra pepe spinareaspinarea sausau pepe capulcapul altoradacă vrei săvrei să ajungisă ajungi susfoloseşte picioarele talenu te lăsate lăsa purtatnu te căţărate căţăra pecăţăra pe spinareape spinarea sauspinarea sau pesau pe capulpe capul altoradacă vrei să ajungivrei să ajungi susnu te lăsa purtatnu te căţăra pete căţăra pe spinareacăţăra pe spinarea saupe spinarea sau pespinarea sau pe capulsau pe capul altoradacă vrei să ajungi susnu te căţăra pe spinareate căţăra pe spinarea saucăţăra pe spinarea sau pepe spinarea sau pe capulspinarea sau pe capul altora

Ţine capul sus, vei vedea oameni cu capul în nori cumulus, care te îndeamnă să zâmbeşti profund. Jos, vei vedea animale într-o situaţie care nu vrei să ajungi.Dacă vrei să ajungi sus, începe de jos!Nu foloseşte mult să lepezi viciile tale, dacă trebuie să te lupţi cu acele ale altora.Dacă o problemă te vizează doar pe tine, foloseşte-ţi capul. Dacă îi include şi pe alţii, foloseşte-ţi inima.Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergeţi împreună.Mic şi strâmb precum agrafa,Pe spinarea ţării pus,Vrei să-ntreci chiar şi girafaLa privit lumea de sus.