Dacă voinţa generală este totdeauna dreaptă, judecata care o călăuzeşte nu este totdeauna luminată.


dacă-voinţa-generală-este-totdeauna-dreaptă-judecata-care-o-călăuzeşte-nu-este-totdeauna-luminată
jean-jacques rousseaudacăvoinţageneralăestetotdeaunadreaptăjudecatacarecălăuzeştenuluminatădacă voinţavoinţa generalăgenerală esteeste totdeaunatotdeauna dreaptăjudecata carecare oo călăuzeştecălăuzeşte nunu esteeste totdeaunatotdeauna luminatădacă voinţa generalăvoinţa generală estegenerală este totdeaunaeste totdeauna dreaptăjudecata care ocare o călăuzeşteo călăuzeşte nucălăuzeşte nu estenu este totdeaunaeste totdeauna luminatădacă voinţa generală estevoinţa generală este totdeaunagenerală este totdeauna dreaptăjudecata care o călăuzeştecare o călăuzeşte nuo călăuzeşte nu estecălăuzeşte nu este totdeaunanu este totdeauna luminatădacă voinţa generală este totdeaunavoinţa generală este totdeauna dreaptăjudecata care o călăuzeşte nucare o călăuzeşte nu esteo călăuzeşte nu este totdeaunacălăuzeşte nu este totdeauna luminată

Nopţile, cînd îmi amintesc iarăşi de noi,totdeauna pe întuneric şi ameninţaţi totdeauna,îmbrăţişaţi sub ghilotină mereu,totdeauna obsedaţi de timp şi de noapte,hăituiţi de umbre în care ne recunoaştem pe noi,totdeauna ca în prima noapte a lumiişi totdeauna vorbind despre sfîrşitul iubirii,totdeauna amintindu-ne de mări şi de soareşi totdeauna pe acest nisip negru al nopţiifără să ştim dacă mîine vom mai fi împreună,totdeauna aşteptînd cuţitul ghilotinei să cadă,totdeauna despărţirile,totdeauna dragostea ameninţată de alţiişi de noi înşine,totdeauna sub acest soare negrucare ne luminează, cînd se ating, mîinile,totdeauna înfricoşaţi că mîinile noastrevor ajunge la capătul dragostei noastreşi totdeauna visînd să ne iubim fără să ştimdacă suntem primii oameni pe lume sau ultimii,Judecata mulţimii conţine totdeauna un adevăr, chiar dacă este denaturat prin răutate.Rostul vieţii nu este să ajungeţi undeva, ci să vă daţi seama că deja sunteţi acolo şi că aţi fost din totdeauna. Sunteţi din totdeauna şi pentru totdeauna - în momentul creaţiei pure.Fericirea este totdeauna ceva care este în adevăr plăcut celui ce-o posedă, dar nu este bună numai prin sine în mod absolut şi în toate privinţele, ci presupune totdeauna ca condiţie purtarea morală conformă legii.Jertfa, în substanţa ei spirituală, este iubire. Jertfa e şi conştiinţa; este cunoaşterea precisă a unui ţel superior căruia mă devotez. Nu este oarbă, ci totdeauna este luminată de adevăr. Jertfa e, de asemenea, libertate. Jertfa, ca deschidere a noastră către Dumnezeu şi către lume, ca autodăruire, este, în esenţă, expresia cea mai deplină a iubirii care ne defineşte fiinţa.Săracul nu este totdeauna prost, însă prostul e totdeauna sărac.