Dacă viaţa mi-a dat o cruce de purtat şi m-a făcut să urc împreună cu Iisus Hristos aceeaşi Golgotă, am grijă să mă întreb care dintre tâlhari sunt, cel bun sau cel rău.


dacă-viaţa-mi-a-dat-o-cruce-de-purtat-şi-m-a-făcut-să-urc-împreună-cu-iisus-hristos-aceeaşi-golgotă-am-grijă-să-mă-întreb-care-dintre
gavriil stiharuldacăviaţamiadatcrucedepurtatşifăcuturcîmpreunăcuiisushristosaceeaşigolgotăamgrijăîntrebcaredintretâlharisuntcelbunsaurăudacă viaţadat oo crucecruce dede purtatpurtat şifăcut săsă urcurc împreunăîmpreună cucu iisusiisus hristoshristos aceeaşiaceeaşi golgotăam grijăgrijă sămă întrebîntreb carecare dintredintre tâlharitâlhari suntcel bunbun sausau celcel răudat o cruceo cruce decruce de purtatde purtat şifăcut să urcsă urc împreunăurc împreună cuîmpreună cu iisuscu iisus hristosiisus hristos aceeaşihristos aceeaşi golgotăam grijă săgrijă să măsă mă întrebmă întreb careîntreb care dintrecare dintre tâlharidintre tâlhari suntcel bun saubun sau celsau cel rău

Săracul popor român,A crescut Vrednic de credinţă şi de toată primirea este cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.Avem un suflet bun şi unul rău. Lupta dintre ele se dă pentru supremaţie. E bine să-l alegem pe cel bun ca sa-l putem suporta cu uşurinţă pe cel rău.Cel care-L consideră pe Iisus Hristos ca fiind salvatorul lui, primeşte în aceeaşi clipă, ca un dar al lui Dumnezeu, iertarea păcatelor. Aceasta înseamnă că acel om se află în faţa lui Dumnezeu ca şi cum niciodată nu ar fi făcut niciodată vreun păcat.Personajele rele, cu caractere urâte, sunt, paradoxal, frumoase sau mai bine zis, interesante. Un personaj bun nu are aceeaşi trecere ca unul rău. Cel rău este extraordinar, intens, complex! Personajul rău este mai viu, mai palpabil, pe când personajul bun are un miros de tămâie, este ca un îngeraş. Cât de interesant poate fi un îngeraş?!Fă în aşa fel încât să fii bun cu cel tânăr, milostiv cu cel bătrân, simpatizând cu cel care se străduieşte şi tolerant cu cel slab şi greşit. Uneori, în viaţa ta, eşti câte puţin din fiecare dintre ei.