Dacă uşa de la intrarea principală în sală este deschisă, evitaţi uşa din spate.


dacă-uşa-de-intrarea-principală-în-sală-este-deschisă-evitaţi-uşa-din-spate
henrik ibsendacăuşadeintrareaprincipalăînsalăestedeschisăevitaţidinspatedacă uşauşa dede lala intrareaintrarea principalăprincipală înîn salăsală esteeste deschisăevitaţi uşauşa dindin spatedacă uşa deuşa de lade la intrareala intrarea principalăintrarea principală înprincipală în salăîn sală estesală este deschisăevitaţi uşa dinuşa din spatedacă uşa de lauşa de la intrareade la intrarea principalăla intrarea principală înintrarea principală în salăprincipală în sală esteîn sală este deschisăevitaţi uşa din spatedacă uşa de la intrareauşa de la intrarea principalăde la intrarea principală înla intrarea principală în salăintrarea principală în sală esteprincipală în sală este deschisă

Uşa-o trecere spre viaţă.Uşa, prima barieră, dis-de-dimineaţă.Uşa o primeşti, de atâtea ori în faţă.Uşa, e cea care ne urcă sau coboară o treaptă în viaţă.Uşa, vama prin care intră sau iese fericirea din casă;Sau ni se închide definitiv în spate,Când părăsim a vieţii poartă,Regretând această scurtăŞi zbuciumată soartă, altfel visată.Minciuna este uşa din faţă a politicii, dezbinarea - poarta principală.Fata: Poate dacă pun ventilatorul în cutia frigorifică şi o las deschisă, şi las şi uşa de la dormitor deschisă şi înmoi cearceafurile şi pernele în apa îngheţată... nu, nu, e cam prostesc!La noi, capitalul intră pe uşa din dos, iar profitul iese pe uşa din faţă!Îngerul tău nu are ore de program, uşa lui este întotdeauna deschisă.Dacă ai primit darul credinţei, scoate încuietoarea de la uşa casei şi pune-o la uşa sufletului tău. Mai bine să te lase hoţii sărac pe viaţă decât fără viaţa veşnică.