Dacă totuşi s-ar putea explica şi descrie un tablou, pictura nu ar mai fi artă.


dacă-totuşi-s-ar-putea-explica-şi-descrie-un-tablou-pictura-nu-ar-mai-fi-artă
auguste renoirdacătotuşisarputeaexplicaşidescrieuntabloupicturanuarmaifiartădacă totuşiputea explicaexplica şişi descriedescrie unun tabloupictura nunu arar maimai fifi artăputea explica şiexplica şi descrieşi descrie undescrie un tabloupictura nu arnu ar maiar mai fimai fi artăputea explica şi descrieexplica şi descrie unşi descrie un tabloupictura nu ar mainu ar mai fiar mai fi artăputea explica şi descrie unexplica şi descrie un tabloupictura nu ar mai finu ar mai fi artă

Iubire – între inimă şi inimă nu se mai află nimic.Vorbirea şi cuvintele s-au născut din dor,Reproducere a gustului real.Cel care gustă ştie,Cel care explica, minte.Cum ai putea descrie forma adevarată a CevaDin a cărui prezenţă eşti exclus?Dar tu, totuşi, în care fiinţă exişti?Şi cine trăieşte ca semn al călătoriei tale?Pictura este o artă a privirii, sculptura este o artă a atingerii, matematica este o artă a gândirii, muzica este o artă a sufletului.Dacă cineva ar putea găsi o infinitate de cuvinte prin care să descrie adevărata putere a dragostei, atunci şi cel mai neînsemnat dintre acestea ar putea fi suficient de convingător pentru a îmblânzi cea mai sălbatică fiară.Oamenii continuă să mă întrebe dacă pictura este o muncă grea. Pictura nu este muncă. Pictura înseamnă să iei decizii. Eu iau decizii şi atât.Dacă mi-aş putea explica teoria unei persoane oarecare, nu aş fi meritat Premiul Nobel.Tao reflectă etern Non-Acţiunea şi totuşi, nimic nu rămâne nefăcut de El. Dacă regele şi supuşii săi ar putea să practice Tao, toate fiinţele ar ajunge la ţinta lor rapid şi cu uşurinţă. Atunci, chiar dacă dorinţa de a acţiona nu este complet stinsă, în ei s-ar putea totuşi frâna spontan, datorită simplităţii fiinţei fără nume. Tao aduce lipsa de dorinţe. Fără dorinţe rezultă fericirea şi pacea. Astfel lumea se va îndrepta spre sine însăşi şi va putea atinge Absolutul.