Dacă nu poţi explica ceva unui copil de şase ani, atunci nici tu nu ai înţeles.


dacă-nu-poţi-explica-ceva-unui-copil-de-şase-ani-atunci-nici-nu-ai-înţeles
albert einsteindacănupoţiexplicacevaunuicopildeşaseaniatunciniciaiînţelesdacă nunu poţipoţi explicaexplica cevaceva unuiunui copilcopil dede şaseşase aniatunci nicinici tutu nunu aiai înţelesdacă nu poţinu poţi explicapoţi explica cevaexplica ceva unuiceva unui copilunui copil decopil de şasede şase aniatunci nici tunici tu nutu nu ainu ai înţelesdacă nu poţi explicanu poţi explica cevapoţi explica ceva unuiexplica ceva unui copilceva unui copil deunui copil de şasecopil de şase aniatunci nici tu nunici tu nu aitu nu ai înţelesdacă nu poţi explica cevanu poţi explica ceva unuipoţi explica ceva unui copilexplica ceva unui copil deceva unui copil de şaseunui copil de şase aniatunci nici tu nu ainici tu nu ai înţeles

Se zice că niciodată nu poţi să ceri unui copil să meargă la acelaşi pas cu un om mare. Un copil are pas de copil. Dacă vrei să mergi cu el, te laşi tu după el, trebuie să-i înţelegi neputinţa lui; nu­-i ceri nişte lucruri pe care nici tu nu le­-ai făcut când erai copil şi nici nu le­-ai fi putut face.Noi ne facem griji pentru averea copiilor noştri, nu pentru ei înşişi. Tu observi cât de absurd e acest lucru? Formează sufletul copilului, celelalte se vor găsi de la sine. Dacă sufletul nu e bun, atunci banii nu au nici o valoare pentru copil. Dacă sufletul e în ordine, atunci nici sărăcia nu-l afectează. Dacă vrei să-i laşi moştenire bogăţie, atunci deprinde-l pe copil cu obiceiul bun.Adevăratul necaz atunci când încerci să tratezi cu un copil de 5 ani este că, în scurt timp, vei ajunge să vorbeşti ca un copil de 5 ani.Vă dau un citat de un copil de 12 ani: Atunci când cineva începe o relaţie şi după şase luni îşi dă seama că e ceva solid, abia atunci poate să se expună. Până atunci e în pericol.Fii dumneata însuţi. Nu trăi cu teama că vecinul îţi este superior. Dacă ai ceva de spus, spune aşa cum poţi – şi va fi bine! Dacă n-ai nimic de spus, atunci taci – nici asta nu va fi rău!