Dacă nu ai timp să citeşti, nu ai timp (sau uneltele) pentru a scrie. Pur şi simplu.


dacă-nu-ai-timp-să-citeşti-nu-ai-timp-sau-uneltele-pentru-a-scrie-pur-şi-simplu
stephen kingdacănuaitimpciteştisauuneltelepentruscriepurşisimpludacă nunu aiai timptimp săsă citeştinu aiai timptimp (sau(sau uneltele)uneltele) pentrupur şişi simpludacă nu ainu ai timpai timp sătimp să citeştinu ai timpai timp (sautimp (sau uneltele)(sau uneltele) pentrupentru a scriepur şi simpludacă nu ai timpnu ai timp săai timp să citeştinu ai timp (sauai timp (sau uneltele)timp (sau uneltele) pentruuneltele) pentru a scriedacă nu ai timp sănu ai timp să citeştinu ai timp (sau uneltele)ai timp (sau uneltele) pentru(sau uneltele) pentru a scrie

Dacă n-aş crede în mesajul meu literar, nu aş scrie. Pur şi simplu nu aş scrie şi e o falsă modestie să spui Nu vă faceţi griji dacă veţi scrie sau nu o carte, dacă veţi ajunge faimos sau dacă veţi câştiga bani. Pur şi simplu duceţi o viaţă interesantă.Dacă îţi fug ochii pe pagină în timp ce te gândeşti ce să pregăteşti pentru cină, atunci nu prea reuşeşti să reţii ceea ce citeşti. Atunci când citeşti rapid, eşti concentrat 100%.Avem timp pentru toate. Să dormim,să alergăm în dreapta şi în stânga,să regretăm ce-am greşit şi să greşim din nou,să-i judecăm pe alţii şi să ne absolvim pe noi înşine,avem timp să citim şi să scriem,să corectăm ce-am scris, să regretăm ce-am scris,avem timp să facem proiecte şi să nu le respectăm,avem timp să ne facem iluziişi să răscolim prin cenuşa lor mai târziu.Avem timp pentru ambiţii şi boli,să învinovăţim destinul şi amănuntele,avem timp să privim norii, reclamele sau un accident oarecare,avem timp să ne-alungăm întrebările,să amânăm răspunsurile,avem timp să sfărâmăm un vis şi să-l reinventăm,avem timp să ne facem prieteni, să-i pierdem,avem timp să primim lecţii şi să le uităm după-aceea,avem timp să primim daruri şi să nu le-nţelegem.Avem timp pentru toate.Nu e timp pentru puţină tandreţe.Practica tăcerii înseamnă angajamentul ferm de a petrece zilnic o anumită perioadă de timp pentru a fi pur şi simplu.Atât timp cât universul a avut un început, am putea presupune că a avut un creator. Dar dacă universul este într-adevăr de sine stătător, neavând limită sau margine, el nu ar avea nici început şi nici sfârşit: pur şi simplu ar fi. Ce loc, ar mai fi atunci, pentru un creator?