Dacă nu ştii să te adaptezi, nu eşti un mare arhitect.


dacă-nu-ştii-să-te-adaptezi-nu-eşti-un-mare-arhitect
simone de beauvoirdacănuştiiteadaptezieştiunmarearhitectdacă nunu ştiiştii săsă tete adaptezinu eştieşti unun maremare arhitectdacă nu ştiinu ştii săştii să tesă te adaptezinu eşti uneşti un mareun mare arhitectdacă nu ştii sănu ştii să teştii să te adaptezinu eşti un mareeşti un mare arhitectdacă nu ştii să tenu ştii să te adaptezinu eşti un mare arhitect

Dacă eşti modest, se spune că n-ai făcut nicio ispravă. Dacă eşti strălucit, se spune că eşti orgolios. Dacă eşti pios, se spune că eşti ipocrit. Dacă eşti puternic, se spune că eşti despot. Dacă eşti tăcut, se spune că eşti ciudat. Dacă eşti blând, se spune că eşti linguşitor. Dacă eşti perseverent, se spune că eşti încăpăţânat. Există oare vreo calitate ce nu poate fi tendenţios interpretată?Afacerile îmi aduc aminte în fiecare zi că sunt arhitect şi folosesc experienţa de arhitect în afaceri cât se poate de mult.Trebuie să ai rezistenţă în această profesie, de arhitect. Începi un proiect în tinereţe şi la sfârşitul său eşti o altă persoană. Eşti gata să îţi urmezi pasiunea.Orice mare arhitect este – în mod necesar – un mare poet. El trebuie să fie un măreţ şi original interpret al timpului sau, zilelor sale, vârstei sale.Nu confunda, bărbatule îndrăgostit, Iubirea cu pasiunea. Autoanalizează-te profund. Este urgent să ştii dacă ea îţi aparţine în spirit. Este necesar să ştii dacă eşti pe de-a-ntregul în afinitate cu ea în cele trei lumi ale Gândirii, Simţirii şi Voinţei.Dacă nu ştii că ai ceea ce ai, nimic nu ai. Dacă nu ştii unde ai ceea ce ai, nu ai. Dacă nu ştii că nu ai ceea ce nu ai, nu o să ai. Ai, n-ai, om eşti.