Dacă nu ştii să te adaptezi, nu eşti un mare arhitect.


dacă-nu-ştii-să-te-adaptezi-nu-eşti-un-mare-arhitect
simone de beauvoirdacănuştiiteadaptezieştiunmarearhitectdacă nunu ştiiştii săsă tete adaptezinu eştieşti unun maremare arhitectdacă nu ştiinu ştii săştii să tesă te adaptezinu eşti uneşti un mareun mare arhitectdacă nu ştii sănu ştii să teştii să te adaptezinu eşti un mareeşti un mare arhitectdacă nu ştii să tenu ştii să te adaptezinu eşti un mare arhitect

Afacerile îmi aduc aminte în fiecare zi că sunt arhitect şi folosesc experienţa de arhitect în afaceri cât se poate de mult. -Dinu Patriciu
afacerile-îmi-aduc-aminte-în-fiecare-zi-că-sunt-arhitect-şi-folosesc-experienţa-de-arhitect-în-afaceri-cât-se-poate-de-mult
Trebuie să ai rezistenţă în această profesie, de arhitect. Începi un proiect în tinereţe şi la sfârşitul său eşti o altă persoană. Eşti gata să îţi urmezi pasiunea. -Santiago Calatrava
trebuie-să-ai-rezistenţă-în-această-profesie-de-arhitect-Începi-un-proiect-în-tinereţe-şi-sfârşitul-său-eşti-o-altă-persoană-eşti
Orice mare arhitect este – în mod necesar – un mare poet. El trebuie să fie un măreţ şi original interpret al timpului sau, zilelor sale, vârstei sale. -Frank Lloyd Wright
orice-mare-arhitect-este-în-mod-necesar-un-mare-poet-el-trebuie-să-fie-un-măreţ-şi-original-interpret-al-timpului-sau-zilelor-sale-vârstei
Dacă nu ştii că ai ceea ce ai, nimic nu ai. Dacă nu ştii unde ai ceea ce ai, nu ai. Dacă nu ştii că nu ai ceea ce nu ai, nu o să ai. Ai, n-ai, om eşti. -Virgil Profeanu
dacă-nu-ştii-că-ai-ceea-ai-nimic-nu-ai-dacă-nu-ştii-unde-ai-ceea-ai-nu-ai-dacă-nu-ştii-că-nu-ai-ceea-nu-ai-nu-o-să-ai-ai-n-ai-om-eşti