Dacă mi-aş putea explica teoria unei persoane oarecare, nu aş fi meritat Premiul Nobel.


dacă-mi-aş-putea-explica-teoria-unei-persoane-oarecare-nu-aş-fi-meritat-premiul-nobel
richard p. feynmandacămiaşputeaexplicateoriauneipersoaneoarecarenufimeritatpremiulnobelputea explicaexplica teoriateoria uneiunei persoanepersoane oarecarenu aşaş fifi meritatmeritat premiulpremiul nobelputea explica teoriaexplica teoria uneiteoria unei persoaneunei persoane oarecarenu aş fiaş fi meritatfi meritat premiulmeritat premiul nobelputea explica teoria uneiexplica teoria unei persoaneteoria unei persoane oarecarenu aş fi meritataş fi meritat premiulfi meritat premiul nobelputea explica teoria unei persoaneexplica teoria unei persoane oarecarenu aş fi meritat premiulaş fi meritat premiul nobel

Pe această temă a raportului între economisire şi consum s-au luat şi premii Nobel, într-o manieră de multe ori conflictuală, aşa cum se întâmplă în economie: unul a spus ceva şi a luat premiul Nobel şi celălalt a spus exact pe dos şi a luat premiul Nobel.Premiul Nobel pentru tristeţe - Se acordă omului care a descoperit că lacrimile nu dispar dacă închizi lumina.Este evident că nu putem explica ce este pasiunea unei persoane care nu a trăit-o aşa cum nu putem explica ce este lumina orbului.Aş face crimă ca să obţin Premiul Nobel pentru Pace.Hai, daţi-mi repede Premiul Nobel, până nu mă răzgândesc!Premiul Nobel îţi oferă posibilitatea de a te face de râs în public.