Dacă egoul unui arhitect este prea mic, el este terminat; dacă egoul său este vast, el ar putea să aducă nişte contribuţii foarte importante.


dacă-egoul-unui-arhitect-este-prea-mic-el-este-terminat-dacă-egoul-său-este-vast-el-ar-putea-să-aducă-şte-contribuţii-foarte-importante
paolo soleridacăegoulunuiarhitectestepreamicelterminatdacăsăuvastarputeaaducăniştecontribuţiifoarteimportantedacă egoulegoul unuiunui arhitectarhitect esteeste preaprea micel esteeste terminatdacă egoulegoul săusău esteeste vastel arar puteaputea săsă aducăaducă niştenişte contribuţiicontribuţii foartefoarte importantedacă egoul unuiegoul unui arhitectunui arhitect estearhitect este preaeste prea micel este terminatdacă egoul săuegoul său estesău este vastel ar puteaar putea săputea să aducăsă aducă nişteaducă nişte contribuţiinişte contribuţii foartecontribuţii foarte importantedacă egoul unui arhitectegoul unui arhitect esteunui arhitect este preaarhitect este prea micdacă egoul său esteegoul său este vastel ar putea săar putea să aducăputea să aducă niştesă aducă nişte contribuţiiaducă nişte contribuţii foartenişte contribuţii foarte importantedacă egoul unui arhitect esteegoul unui arhitect este preaunui arhitect este prea micdacă egoul său este vastel ar putea să aducăar putea să aducă nişteputea să aducă nişte contribuţiisă aducă nişte contribuţii foarteaducă nişte contribuţii foarte importante

Egoul este foarte limitat. Vă face limitat şi nu veţi putea vedea scopul vieţii voastre. -Shri Mataji Nirmala Devi
egoul-este-foarte-limitat-vă-face-limitat-şi-nu-veţi-putea-vedea-scopul-vieţii-voastre
Egoul se hrăneşte cu atenţie. Dacă unui ego nu i se acordă atenţie, atunci el suferă. -Cătălin Manea
egoul-se-hrăneşte-cu-atenţie-dacă-unui-ego-nu-i-se-acordă-atenţie-atunci-el-suferă
Vinovatul nu este relaţia, ci egoul. -Mooji
vinovatul-nu-este-relaţia-egoul
Dumnezeu este egal cu omul minus egoul. -Sathya Sai Baba
dumnezeu-este-egal-cu-omul-minus-egoul