Dacă ar fi fost în lume numai un singur păcătos, Iisus ar fi adus, cu drag, pentru el singur aceeaşi Jertfă ca pentru o lume întreagă.


dacă-ar-fi-fost-în-lume-numai-un-singur-păcătos-iisus-ar-fi-adus-cu-drag-pentru-el-singur-aceeaşi-jertfă-ca-pentru-o-lume-întreagă
sfântul augustindacăarfifostînlumenumaiunsingurpăcătosiisusaduscudragpentruelaceeaşijertfăcaîntreagădacă arar fifi fostfost înîn lumelume numainumai unun singursingur păcătosiisus arar fifi aduscu dragpentru elel singursingur aceeaşiaceeaşi jertfăjertfă caca pentrupentru oo lumelume întreagădacă ar fiar fi fostfi fost înfost în lumeîn lume numailume numai unnumai un singurun singur păcătosiisus ar fiar fi aduspentru el singurel singur aceeaşisingur aceeaşi jertfăaceeaşi jertfă cajertfă ca pentruca pentru opentru o lumeo lume întreagădacă ar fi fostar fi fost înfi fost în lumefost în lume numaiîn lume numai unlume numai un singurnumai un singur păcătosiisus ar fi aduspentru el singur aceeaşiel singur aceeaşi jertfăsingur aceeaşi jertfă caaceeaşi jertfă ca pentrujertfă ca pentru oca pentru o lumepentru o lume întreagădacă ar fi fost înar fi fost în lumefi fost în lume numaifost în lume numai unîn lume numai un singurlume numai un singur păcătospentru el singur aceeaşi jertfăel singur aceeaşi jertfă casingur aceeaşi jertfă ca pentruaceeaşi jertfă ca pentru ojertfă ca pentru o lumeca pentru o lume întreagă

Este întotdeauna mai uşor sa păcăleşti o lume întreagă decât un singur om.Singur ca crucea pe culme,Singur ca spinul sub brume,Singur ca barca pustie,Singur ca floarea-n câmpie,Singur ca ciotul de lemn,Singur ca fiara prin semn,Singur ca-umbra-n pământ,Singur ca aripa-n vânt,Singur ca mama la uşă-aşteptând.Adevărata satisfacţie nu depinde de ceea ce avem; un butoi a fost îndeajuns pentru Diogene, dar o lume întreagă a fost prea mică pentru Alexandru cel Mare.Tipătescu (singur): Şi-l aleg pe d. Agamiţă Dandanache! Iaca pentru cine sacrific de atâta vreme liniştea mea şi a femeii pe care o iubesc... Unde eşti, Caţavencule, să te vezi răzbunat! Unde eşti, să-ţi cer iertare că ţi-am preferit pe onestul d. Agamiţă, pe admirabilul, pe sublimul, pe neicusorul, pe puicusorul Dandanache... Ce lume! ce lume! ce lume!...Naţiunile au devenit lipsite de importanţă din cauza armelor nucleare. Dacă lumea poate fi distrusă în doar câteva minute, singura alternativă poate fi ca întreaga lume să fie unită. Acum nu mai poate rămâne divizată; divizarea sa este periculoasă, întrucât divizarea se poate transforma în război în orice clipă. Divizarea nu poate fi tolerată. Numai un singur război este de ajuns pentru a distruge totul şi nu a mai rămas mult timp pentru ca omul să înţeleagă că trebuie să creăm o lume în care să nu existe nici cea mai mică posibilitate a unui război.E important să avem un secret şi presimţirea a ceva ce nu poate fi cunoscut. Ne umple viaţa cu o nuanţă de impersonal, cu un numinosum. Cine n-a făcut niciodată experienţa acestui lucru a pierdut ceva esenţial. Omul trebuie să simtă că trăieşte într-o lume care este misterioasă într-o anumită privinţă, să simtă că în ea se întâmplă şi lucruri a căror experienţă o poate face, chiar dacă rămân inexplicabile, şi nu numai acelea care se desfăşoară în limitele aşteptărilor. Neaşteptatul şi incredibilul ţin de această lume. Numai atunci viaţa este întreagă. Pentru mine, lumea a fost de la bun început infinit de mare si de insesizabilă.