Dacă am un regret e că nu am făcut pictură. Tata, în momentul în care am intrat în liceu, m-a determinat să dau admiterea la «Caragiale» şi nu la Liceul de Arte Plastice, unde fusesem până în clasa a VIII-a. Urmându-mi şi pasiunea pentru artele plastice, am ajuns arhitect.


dacă-am-un-regret-e-că-nu-am-făcut-pictură-tata-în-momentul-în-care-am-intrat-în-liceu-m-a-determinat-să-dau-admiterea-caragiale-şi-nu
dinu patriciudacăamunregretnufăcutpicturătataînmomentulcareintratliceudeterminatdauadmitereacaragialeşiliceuldearteplasticeundefusesempânăclasaviiiaurmândumipasiuneapentruarteleplasticeajunsarhitectdacă amam unun regretregret ecă nunu amam făcutfăcut picturăîn momentulmomentul înîn carecare amam intratintrat înîn liceudeterminat săsă daudau admitereaadmiterea lala «caragiale»«caragiale» şişi nunu lala liceulliceul dede artearte plasticeunde fusesemfusesem pânăpână înîn clasaşi pasiuneapasiunea pentrupentru arteleartele plasticeam ajunsajuns arhitectdacă am unam un regretun regret eregret e căe că nucă nu amnu am făcutam făcut picturăîn momentul înmomentul în careîn care amcare am intratam intrat înintrat în liceudeterminat să dausă dau admitereadau admiterea laadmiterea la «caragiale»la «caragiale» şi«caragiale» şi nuşi nu lanu la liceulla liceul deliceul de artede arte plasticeunde fusesem pânăfusesem până înpână în clasaşi pasiunea pentrupasiunea pentru artelepentru artele plasticeam ajuns arhitect

Artele plastice sunt de esenţă atletică. -John Ruskin
artele-plastice-sunt-de-esenţă-atletică
Eu am ajuns un commis-voyageur în branşa artelor plastice mondiale. -Constantin Brâncuşi
eu-am-ajuns-un-commis-voyageur-în-branşa-artelor-plastice-mondiale
Sunt convinsă că dacă intervii o dată, vei deveni sclava chirurgiei plastice. -Romaniţa Iovan
sunt-convinsă-că-dacă-intervii-o-dată-vei-deveni-sclava-chirurgiei-plastice
Nu am regrete pentru ceea ce am făcut până acum. Regret doar lucrurile pe care ar fi trebuit să le fac, şi nu le-am făcut... -Viorel Vintila
nu-am-regrete-pentru-ceea-am-făcut-până-acum-regret-doar-lucrurile-pe-care-ar-fi-trebuit-să-fac-şi-nu-am-făcut