Dacă tu ai gândi altfel, dacă ai simţi altfel, viaţa ta ar fi diferită.


dacă-ai-gândi-altfel-dacă-ai-simţi-altfel-viaţa-ar-fi-diferită
marius simiondacăaigândialtfeldacăsimţiviaţaarfidiferitădacă tutu aiai gândigândi altfeldacă aiai simţisimţi altfelviaţa tata arar fifi diferitădacă tu aitu ai gândiai gândi altfeldacă ai simţiai simţi altfelviaţa ta arta ar fiar fi diferitădacă tu ai gânditu ai gândi altfeldacă ai simţi altfelviaţa ta ar fita ar fi diferitădacă tu ai gândi altfelviaţa ta ar fi diferită

Faptul că tu îţi asumi să gândeşti într-un anumit mod conduce la stilul de viaţă pe care tu îl ai în prezent. Dacă tu ai gândi altfel, dacă ai simţi altfel, viaţa ta ar fi diferită. Deci, aşa cum este viaţa ta în prezent, aşa este şi gândirea ta în acest moment. Tu eşti exact acea persoană pe care tu o vezi în viaţa din jurul tău.Problemele tale financiare sunt un efect al nivelului pe care tu te afli în prezent. Faptul că tu îţi asumi să gândeşti într-un anumit mod conduce la stilul de viaţă pe care tu îl ai în prezent. Dacă tu ai gândi altfel, dacă ai simţi altfel, viaţa ta ar fi diferită. Deci, aşa cum este viaţa ta în prezent, aşa este şi gândirea ta în acest moment. Tu eşti exact acea persoană pe care tu o vezi în viaţa din jurul tău.Nu ai cum să aduci abundenţă şi bogăţie în viaţa ta dacă mintea ta e plină de Vârsta este doar în minte. Dacă te comporţi ca un bătrân, te vei simţi bătrân. Dacă te comporţi tinereşte, te vei simţi tânăr. Nu încurajez adulţii la gesturi extreme, cum ar fi să-şi cumpere un skateboard. Pur şi simplu, îi îndemn să fie plini de vitalitate, iar cei din jur îi vor percepe altfel.Durerile mari au o parte bună. Sunt atât de mari şi de curate, încât treci altfel prin ele, pe când durerile meschine te mai murdăresc, te mai maculează. Dacă eşti foarte atent la tine, te priveşti altfel, ai altă privire, altă fereastră deschisă, lucrurile vin spre tine altfel, te schimbi un pic şi eşti cu adevărat deschis spre minune.Priveşte-L pe Dumnezeu ca pe o mare putere invizibilă care sălăşluieşte în fiecare fibră a fiinţei tale şi încearcă să înţelegi că de îndată ce ţi-ai format o imagine mentală, Dumnezeu trece la treabă în maniera Sa perfectă, proiectându-te într-o vibraţie perfect diferită(care chiar te va face să te simţi altfel).