Dacă ştim cu adevărat ce vrem, minţile noastre ne pot duce din locul în care ne aflăm în cel în care vrem să fim.


dacă-ştim-cu-adevărat-vrem-minţile-noastre-ne-pot-duce-din-locul-în-care-ne-aflăm-în-cel-în-care-vrem-să-fim
jack canfielddacăştimcuadevăratvremminţilenoastrenepotducedinloculîncareaflămcelvremfimdacă ştimştim cucu adevăratadevărat cece vremminţile noastrenoastre nene potpot duceduce dindin locullocul înîn carecare nene aflămaflăm înîn celcel înîn carecare vremvrem săsă fimdacă ştim cuştim cu adevăratcu adevărat ceadevărat ce vremminţile noastre nenoastre ne potne pot ducepot duce dinduce din loculdin locul înlocul în careîn care necare ne aflămne aflăm înaflăm în celîn cel încel în careîn care vremcare vrem săvrem să fimdacă ştim cu adevăratştim cu adevărat cecu adevărat ce vremminţile noastre ne potnoastre ne pot ducene pot duce dinpot duce din loculduce din locul îndin locul în carelocul în care neîn care ne aflămcare ne aflăm înne aflăm în celaflăm în cel înîn cel în carecel în care vremîn care vrem săcare vrem să fimdacă ştim cu adevărat ceştim cu adevărat ce vremminţile noastre ne pot ducenoastre ne pot duce dinne pot duce din loculpot duce din locul înduce din locul în caredin locul în care nelocul în care ne aflămîn care ne aflăm încare ne aflăm în celne aflăm în cel înaflăm în cel în careîn cel în care vremcel în care vrem săîn care vrem să fim

Cineva, din umbră, ne învaţă tot că vrem să ştim: dacă vrem să ştim cu adevărat.Dragostea este într-adevăr marea afirmare. Vrem să fim, vrem să valorăm, vrem - dacă trebuie să murim - să murim cu glorie, cu strigăt, să rămânem, în fond.Dacă vrem să învăţăm lumea asta ce e adevărata pace, şi dacă vrem să ducem un război adevărat împotriva războiului, va trebui să începem cu copiii.Facem toţi ceea ce credem că-i mai bine. Ascundem într-o gaură din zid tot ceea ce nu-i în regulă, lucrurile pe care nu mai vrem să le vedem şi de care nu mai vrem să ştim. Şi nu sperăm altceva decât să supravieţuim zilei când cad zidurile.Lumea ne tratează aşa cum vrem să fim trataţi: urâm adevărul, ni se ascunde; vrem să fim măguliţi, suntem măguliţi; ne place să fim înşelaţi, suntem înşelaţi.Pe măsură ce înaintăm în vârstă priorităţile noastre se schimbă. La 20 de ani, cei mai mulţi dintre noi suntem încruntaţi şi vrem să arătăm lumii cine suntem, avem impresia că lumea ne aşteaptă pe noi să ne aruncăm în ea şi să o schimbăm. La 35 de ani, zâmbim şi vrem să fim iubiţi.