Daţi-ne copii pentru 8 ani şi vor fi bolşevici pentru totdeauna.


daţi-ne-copii-pentru-8-ani-şi-vor-fi-bolşevici-pentru-totdeauna
lenindaţinecopiipentru8anişivorfibolşevicitotdeaunacopii pentruani şişi vorfi bolşevicibolşevici pentrupentru totdeaunacopii pentru 8pentru 8 aniani şi vorşi vor fivor fi bolşevicifi bolşevici pentrubolşevici pentru totdeaunacopii pentru 8 anipentru 8 ani şi8 ani şi vorani şi vor fişi vor fi bolşevicivor fi bolşevici pentrufi bolşevici pentru totdeaunacopii pentru 8 ani şipentru 8 ani şi vor8 ani şi vor fiani şi vor fi bolşevicişi vor fi bolşevici pentruvor fi bolşevici pentru totdeauna

Dacă voi fi ucis de asasini de rând, şi în mod special de fraţii mei, ţăranii ruşi, tu, ţarul Rusiei, nu trebuie să te temi de nimic pentru copiii tăi, ei vor domni sute de ani în Rusia. Dar dacă voi fi omorât de boieri, nobili şi dacă ei îmi vor vărsa sângele, mâinile lor vor rămâne mânjite cu sângele meu, pentru 25 de ani şi ei nu-şi vor spăla mâinile de sângele meu. Ei vor părăsi Rusia. Fraţii îşi vor ucide fraţii, şi se vor ucide şi se vor urî şi pentru 25 de ani nu vor fi nobili în ţară. Ţar al pământului Rusiei, dacă vei auzi sunetul clopotului care îţi va spune că Grigori a fost ucis, trebuie să ştii asta: dacă rudele tale mi-au provocat moartea, atunci nimeni din familia ta, adică nici unul dintre copii tăi sau dintre rudele tale, nu vor mai rămâne în viaţă pentru mai mult de doi ani. Vor fi ucişi de poporul rus.Rostul vieţii nu este să ajungeţi undeva, ci să vă daţi seama că deja sunteţi acolo şi că aţi fost din totdeauna. Sunteţi din totdeauna şi pentru totdeauna - în momentul creaţiei pure.Uite-aşa trece viaţa: vă naşteţi, muriţi şi, între cele două, vă doare burta. A trăi înseamnă a avea tot timpul dureri de burtă: la 15 ani, dureri de burtă pentru că vă îndrăgostiţi; la 25 de ani, pentru că vă îngrozeşte viitorul; la 35 de ani, pentru că beţi; la 45 de ani, pentru că munciţi prea mult; la 55 de ani, pentru că nu mai sunteţi îndrăgostiţi; la 65 de ani, pentru că vă îngrozeşte trecutul; la 75 de ani, pentru că aveţi un cancer generalizat.- Adu-ne dovezi, Zamfire,La ce spui că n-ai luat bani!- Daţi-mi timp pentru gândire.- Foarte bine. Ai cinci ani!Ai grijă cu ce-ţi stropeşti visele. Stropeşte-le cu griji şi teamă, şi vor creşte buruieni care vor sugruma viaţa din ele. Stropeşte-le cu optimism şi soluţii, şi vei cultiva succesul. Totdeauna caută căi pentru transformarea problemelor în ocazii pentru succes. Permanent caută moduri de a-ţi hrăni visele.Să daţi oamenilor orice, dacă nu le daţi virtutea, nu veţi fi făcut nimic pentru fericirea lor.