Dă-ţi voie să priveşti lucrurile şi din altă perspectivă. Doar aşa îţi vei da seama cu adevărat că prea puţine lucruri sunt întâmplătoare. Beneficiile reale stau ascunse în spatele aparentelor dezastre. Totul e să cauţi dincolo de aparenţe.


dă-ţi-voie-să-priveşti-lucrurile-şi-din-altă-perspectivă-doar-aşa-îţi-vei-da-seama-cu-adevărat-că-prea-puţine-lucruri-sunt
marius simiondăţivoiepriveştilucrurileşidinaltăperspectivădoaraşaîţiveidaseamacuadevăratpreapuţinelucrurisuntîntâmplătoarebeneficiilerealestauascunseînspateleaparentelordezastretotulcauţidincolodeaparenţevoie săsă priveştipriveşti lucrurilelucrurile şişi dindin altăaltă perspectivădoar aşaaşa îţiîţi veivei dada seamaseama cucu adevăratadevărat căcă preaprea puţinepuţine lucrurilucruri suntsunt întâmplătoarebeneficiile realereale staustau ascunseascunse înîn spatelespatele aparentelortotul esă cauţicauţi dincolodincolo dede aparenţevoie să priveştisă priveşti lucrurilepriveşti lucrurile şilucrurile şi dinşi din altădin altă perspectivădoar aşa îţiaşa îţi veiîţi vei davei da seamada seama cuseama cu adevăratcu adevărat căadevărat că preacă prea puţineprea puţine lucruripuţine lucruri suntlucruri sunt întâmplătoarebeneficiile reale staureale stau ascunsestau ascunse înascunse în spateleîn spatele aparentelorspatele aparentelor dezastretotul e săe să cauţisă cauţi dincolocauţi dincolo dedincolo de aparenţe

Rolul subconştientului în viaţa ta financiară este că el îţi asigură creativitatea, îţi asigură motivaţia, entuziasmul, concentrarea pe obiectivul pe care tu ţi l-ai propus. O greşeală frecventă pe care am observat-o la oameni este că minimalizează rolul emoţiilor, rolul creativităţii şi al motivaţiei atunci când vine vorba de bani. E ca şi cum separă lucrurile. În momentul în care vor să se simtă bine şi să aibă emoţii pozitive, acele lucruri le scot în afara profesiei şi astfel neagă faptul că viaţa lor profesională ar putea să le aducă satisfacţie, iar această negare îi ţine pe loc, pentru că blochează subconştientul din a face treabă şi pe plan profesional. Dă-ţi voie să cauţi viaţa profesională în aşa fel încât să îţi placă atât de mult încât să se deschidă poarta subconştientului. Acesta te va ajuta, doar dacă ajungi să îţi placă ceea ce faci. Eşti creativ doar la lucrurile care îţi fac plăcere, niciodată nu vei fi creativ când vine vorba despre lucruri pe care nu le suporţi.Red: Nu cred că ar trebui să-ţi faci asta Andy. Sunt doar vise de doi bani. Mexicul este la naiba-n praznic, iar tu eşti aici, şi aşa stau lucrurile. Andy: Mda, aşa e. Aşa stau lucrurile. Mexicul e acolo, iar eu sunt aici. Presupun că totul se rezumă la o alegere simplă. Ocupă-te de viaţă sau ocupă-te de moarte.Ar trebui să ne întrebăm din când în când câte lucruri sunt în realitate aşa cum le vedem noi. Sau şi mai bine spus, aşa cum ne place nouă să credem că sunt ele. E şocant când de cele mai multe ori, dând nas în nas cu realitatea, nu pricepi cu niciun chip cum de n-ai putut vedea până atunci lucruri care acum par atât de evidente. O explicaţie ar fi... Deseori, când eşti prins în interiorul evenimentelor, scapi din vedere unele aspecte mai uşor de sesizat din afară. Iar cu cât eşti mai sigur de ceva, cu atât vei fi luat printr-o mai mare surprindere constatând că, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel.Spune Sunt puţine lucrurile care contează cu adevărat; la fel de puţine ca şi momentele când recunoaştem asta.Fii mulţumit cu ce ai; bucură-te de felul în care sunt lucrurile. Când îţi vei da seama că nu lipseşte nimic, toată lumea îţi va aparţine.