Cunoaşterea călăuzeşte spre unitate aşa cum ignoranţa duce la diversitate.


cunoaşterea-călăuzeşte-spre-unitate-aşa-cum-ignoranţa-duce-diversitate
ramakrishnacunoaştereacălăuzeştespreunitateaşacumignoranţaducediversitatecunoaşterea călăuzeştecălăuzeşte sprespre unitateunitate aşaaşa cumcum ignoranţaignoranţa duceduce lala diversitatecunoaşterea călăuzeşte sprecălăuzeşte spre unitatespre unitate aşaunitate aşa cumaşa cum ignoranţacum ignoranţa duceignoranţa duce laduce la diversitatecunoaşterea călăuzeşte spre unitatecălăuzeşte spre unitate aşaspre unitate aşa cumunitate aşa cum ignoranţaaşa cum ignoranţa ducecum ignoranţa duce laignoranţa duce la diversitatecunoaşterea călăuzeşte spre unitate aşacălăuzeşte spre unitate aşa cumspre unitate aşa cum ignoranţaunitate aşa cum ignoranţa duceaşa cum ignoranţa duce lacum ignoranţa duce la diversitate

Dacă cunoaşterea creează probleme, nu ignoranţa va duce la rezolvarea acestora.Acţiunea nu poate distruge ignoranţa pentru că ea nu este într-o opoziţie logică faţă de ignoranţă. Numai cunoaşterea alungă ignoranţa, aşa precum lumina alungă întunericul.Orgoliosul trebuie suspectat că nu posedă destulă ştiinţă. Adevărata ştiinţă îl face pe om modest. Spicele goale îşi îndreaptă capetele spre cer trufaşe, în timp ce spicele pline se apleacă spre pământ, muma lor. Orgoliul şi ignoranţa dau naştere urii, invidiei, răutăţii, aşa cum înţelegerea şi cunoaşterea dau naştere iubirii şi creaţiei. Cu cât cunoşti mai bine, cu atât iubeşti mai mult.Sfântul Duh desăvârşeşte plenitudinea unităţii în diversitate şi a diversităţii în unitate.Yoda: Teama este o cale spre Partea Întunecată. Teama duce spre mânie. Mânia duce spre ură. Ura duce spre suferinţă. Eu simt multă teamă în tine.Cunoaşterea umană înseamnă dualitate, dar cunoaşterea divină înseamnă unitate.