Cum doarme peştele în apă? Mărită-te cu el şi vei şti.


cum-doarme-peştele-în-apă-mărită-te-cu-el-şi-vei-şti
amita bhosecumdoarmepeşteleînapămăritătecuelşiveişticum doarmedoarme peştelepeştele înîn apăcu elel şişi veivei şticum doarme peşteledoarme peştele înpeştele în apăcu el şiel şi veişi vei şticum doarme peştele îndoarme peştele în apăcu el şi veiel şi vei şticum doarme peştele în apăcu el şi vei şti

Nu vei şti ce e dorul de apă până când nu îţi va seca fântâna.Mama ţine la copil aşa cum peştele ţine la apă sau pasărea la cuib.Dacă nu vei şti să bei, vinul e otravă, iar de vei şti, e leac împotriva otrăvii.Când vei avea toată încrederea în tine, vei şti cum să trăieşti.Vei fi întotdeauna norocos dacă vei şti cum să te împrieteneşti cu o pisică străină.Vei şti ce fel de om este fiecare, când vei vedea cum laudă şi cum este lăudat.