Cu cât cheltuiţi mai mult timp şi efort pentru munca conştientă de dezvoltare a puterii de imaginaţie şi pentru tehnica de încorporare a imaginilor create de voi, cu atât mai curând imaginaţia voastră vă va servi subconştient fără ca măcar să vă daţi seama.


cu-cât-cheltuiţi-mai-mult-timp-şi-efort-pentru-munca-conştientă-de-dezvoltare-a-puterii-de-imaginaţie-şi-pentru-tehnica-de-încorporare-a
michael chekhovcucâtcheltuiţimaimulttimpşiefortpentrumuncaconştientădedezvoltareputeriiimaginaţietehnicaîncorporareimaginilorcreatevoicuatâtcurândimaginaţiavoastrăvaservisubconştientfărăcamăcardaţiseamacu câtcât cheltuiţicheltuiţi maimai multmult timptimp şişi efortefort pentrupentru muncamunca conştientăconştientă dede dezvoltareputerii dede imaginaţieimaginaţie şişi pentrupentru tehnicatehnica dede încorporarecreate dede voicu atâtatât maimai curândcurând imaginaţiaimaginaţia voastrăvoastră văvă vava serviservi subconştientsubconştient fărăfără caca măcarmăcar săvă daţidaţi seamacu cât cheltuiţicât cheltuiţi maicheltuiţi mai multmai mult timpmult timp şitimp şi efortşi efort pentruefort pentru muncapentru munca conştientămunca conştientă deconştientă de dezvoltaredezvoltare a puteriia puterii deputerii de imaginaţiede imaginaţie şiimaginaţie şi pentruşi pentru tehnicapentru tehnica detehnica de încorporareîncorporare a imaginilora imaginilor createimaginilor create decreate de voicu atât maiatât mai curândmai curând imaginaţiacurând imaginaţia voastrăimaginaţia voastră văvoastră vă vavă va serviva servi subconştientservi subconştient fărăsubconştient fără cafără ca măcarca măcar sămăcar să văsă vă daţivă daţi seama

Cheltuiţi-vă forţa cu dărnicie. Este inepuizabilă şi cu cât daţi mai mult, cu atât se va acumula mai mult în voi. -Michael Chekhov
cheltuiţi-vă-forţa-cu-dărnicie-este-inepuizabilă-şi-cu-cât-daţi-mai-mult-cu-atât-se-va-acumula-mai-mult-în-voi
Familia ta şi dragostea ta trebuie să fie cultivate ca o grădină. Timp, efort şi imaginaţie trebuie să fie
familia-şi-dragostea-trebuie-să-fie-cultivate-ca-o-grădină-timp-efort-şi-imaginaţie-trebuie-să-fie-somate-în-mod-constant-pentru-a-o
Dacă divinul creator a depus atât de mult efort pentru a ne oferi bucate atât de alese şi de delicioase, trebuie să depunem şi noi efortul de a le servi bine şi în mod ceremonios. -Fernand Point
dacă-divinul-creator-a-depus-atât-de-mult-efort-pentru-a-ne-oferi-bucate-atât-de-alese-şi-de-delicioase-trebuie-să-depunem-şi-noi-efortul-de-a