Cu cât analizezi mai mult oamenii, cu atât motivele de analiză dispar. Mai devreme sau mai târziu toate converg către lucrul acela îngrozitor numit natura umană.


cu-cât-analizezi-mai-mult-oamenii-cu-atât-motivele-de-analiză-dispar-mai-devreme-sau-mai-târziu-toate-converg-către-lucrul-acela-îngrozitor
oscar wildecucâtanalizezimaimultoameniicuatâtmotiveledeanalizădisparmaidevremesautârziutoateconvergcătrelucrulacelaîngrozitornumitnaturaumanăcu câtcât analizezianalizezi maimai multmult oameniicu atâtatât motivelemotivele dede analizăanaliză disparmai devremedevreme sausau maimai târziutârziu toatetoate convergconverg cătrecătre lucrullucrul acelaacela îngrozitornumit naturanatura umanăcu cât analizezicât analizezi maianalizezi mai multmai mult oameniicu atât motiveleatât motivele demotivele de analizăde analiză disparmai devreme saudevreme sau maisau mai târziumai târziu toatetârziu toate convergtoate converg cătreconverg către lucrulcătre lucrul acelalucrul acela îngrozitoracela îngrozitor numitîngrozitor numit naturanumit natura umană

Flerul trebuie complementat de informaţie, analiză, planificare strategică, implementare organizată, răbdare. Fără toate astea, mai devreme sau mai târziu, afacerile vor eşua.Oamenii care se hrănesc cu ură sunt nişte nefericiţi, şi, mai devreme sau mai târziu, e imposibil să nu plătească ura pe care o revarsă către ceilalţi.Este probabil valoros să analizezi ce a avut loc cândva demult în trecut, dar este pe departe mult mai important de a dezvolta capacitatea de a gândi în prezent. În acest mod vei face cu mult mai puţine greşeli pe care să fie necesar să le analizezi mai târziu...Mai devreme sau mai târziu, o să plăteşti cu multă suferinţă întreaga bucurie care te cuprinde când iubeşti. Şi cu cât vei iubi mai mult, cu atât durerea pe care o vei simţi va fi mai ascuţită. Vei cunoaşte dorul, chinurile geloziei şi ale incertitudinii, senzaţia că eşti respins şi că ţi se face o mare nedreptate.Cine nu spune şi nu face la timp ceea ce e corect... e ca şi cum ar ajunge în gară mult prea târziu şi ar pierde un tren către o destinaţie foarte importantă. Alt tren poate că mai vine (sau nu!)... dar acel moment pierdut, este pentru totdeauna... şi nu se va mai întoarce. Morala? Fă toate lucrurile la timp şi nu lăsa timpul cu ocaziile lui să-ţi scape printre degete! Regretele personale dor mai mult ca rănile provocate de alţii... Fructifică oportunităţile vieţii şi fă bine cât poţi, a mulţumi pe oricine. La final, tot ţie îţi faci bine. Mulţumirea celorlalţi, obligatoriu se întoarce la tine (mai devreme, sau mai târziu), simţindu-se pragmatic prin toate avantajele pe care viaţa ţi le oferă. Hai să fim înţelepţi! Să corelăm tot ceea ce facem... cu ceea ce primim în viaţă! Absolut mereu culegem ce am semănat. Un adevăr care încă doare..Cu cât femeia se arată mai devotată, cu atât bărbatul va deveni mai lucid şi mai stăpân pe situaţie; cu cât ea este mai crudă şi mai necredincioasă, cu cât îl maltratează mai mult, cu cât se joacă mai păcătos de uşuratic cu el, cu cât arată mai puţină îndurare, cu atât mai tare va stârni voluptatea bărbatului, va fi mai iubită şi mai divinizată. Aşa a fost din toate timpurile.