Cu amicul lor, Crişan,Nu s-au mai văzut de-un anŞi de-aceea au băut,Până... nu s-au mai văzut!


cu-amicul-lor-crişannu-s-mai-văzut-de-un-anŞi-de-aceea-băutpână-nu-s-mai-văzut
ioan toderaşcucuamicullorcrişannusaumaivăzutdeunanŞideaceeabăutpânănuvăzutcu amiculamicul lormai văzutmai văzutcu amicul lor

Când prinseră de veste părinţii că băiatul nu e, caută-l în sus, caută-l în jos, nu e; ba mai în dreapta, ba mai în stânga, de loc! Mai cercetară pe ici, mai cercetară pe dincoaci, aşi! nici pomeneală nu era de el! Tocmai târziu hei! aflară de la nişte drumeţi că au văzut un băieţandru călare pe deşelate pe un căluşel, care se ducea ca vântul. Ei ziceau că n-apucară să se uite după dânsul, ca de când se apucase să le spuie, şi pieri din ochii lor ca o nălucă, ca şi când n-ar mai fi fost. Îl plânseră părinţii până când se istoviră şi dânşii, şi ochii din lacrămi nu şi-i mai uscară; dară în deşert, că fiul lor nu se mai întoarse. Pasămite ei, daca s-au lăsat zburdălniciei lor şi s-au văzut la câmp, nu s-au mai gândit în urmă, ci au întins la drum zbenguindu-se şi încurcându-se, până ce, când băgară de seamă, ajunsese pe nişte tărâmuri necunoscute.Bea cumplit, cum nime-n lumePân-acuma n-a văzut,Până-şi uită chiar de nume,Până uită c-a... băut!Mi-aduc aminte de clipa în care ochii mei au văzut prima dată marea; de atunci nu am mai văzut, nu am mai gândit şi nu am mai trăit ca înainte...Lorelai (către Luke): Te-am văzut înotând în lac, deci te-am văzut fără cămaşă pe tine. Jess: L-ai văzut în ultima vreme? Şi-a permis cam multe.Celia Hodes: L-am urmărit pe Dean până aici. L-ai văzut cumva? Nancy Botwin: Da, l-am văzut, jucau poker. Celia Hodes: Perfect, acum o să vină acasă falit şi puţind a marijuana. Măcar e mai bine decât să pută a curve orientale.Nu îmi place să mănânc carne pentru că am văzut miei şi porci omorâţi. Am văzut şi am simţit suferinţa lor. Simţeau apropierea morţii. Nu am putut suporta. Am plâns ca un copil. Am alergat pe un deal şi nu mai puteam să respir. Simţeam că mă sufoc. Am simţit moartea unui miel.