Creierul păstrează încă multe enigme. El este receptorul conşti­inţei sau, altfel spus, al lui Dumnezeu într-un sens mai larg.


creierul-păstrează-încă-multe-enigme-el-este-receptorul-conşti­inţei-sau-altfel-spus-al-lui-dumnezeu-într-un-sens-mai-larg
dumitru constantin dulcancreierulpăstreazăîncămulteenigmeelestereceptorulconşti­inţeisaualtfelspusalluidumnezeuîntrunsensmailargcreierul păstreazăpăstrează încăîncă multemulte enigmeel esteeste receptorulreceptorul conşti­inţeiconşti­inţei saualtfel spusal luilui dumnezeusens maimai largcreierul păstrează încăpăstrează încă multeîncă multe enigmeel este receptoruleste receptorul conşti­inţeireceptorul conşti­inţei saual lui dumnezeusens mai largcreierul păstrează încă multepăstrează încă multe enigmeel este receptorul conşti­inţeieste receptorul conşti­inţei saucreierul păstrează încă multe enigmeel este receptorul conşti­inţei sau

Când e de împărţeală, ca în multe dăţi,Politicienii noştri ne cred nulităţi.Păstrează pentru ei tot, într-un larg consens,Ca să împarţi la zero-n matematici n-are sens.Emily: Am sunat de mai multe ori în ultimele săptămâni şi tu ai reuşit să eviţi, cu măiestrie, fiecare telefon. Lorelai: Nu-i adevărat. Ţi-am lăsat mesaje. Emily: Da, mesaje. Şi dacă se întâmpla să ridic receptorul, închideai imediat. Sau dacă menajera ridica receptorul, cereai cu mine şi apoi pretindeai că eşti la volan şi intri într-un tunel, deci s-ar putea să se întrerupă, apoi scoteai nişte sunete înfundate şi închideai.Capitalul, în sens de valoare a sa, reprezinta venitul viitor actualizat sau, altfel spus, capitalizat.Cea mai importantă lecţie pe care trebuie să o învăţăm este să ne bizuim pe Dumnezeu în orice împrejurare. De multe ori trecem prin diverse încercări şi urmărirea planului lui Dumnezeu pare să fie lipsită de orice sens. Dumnezeu ne veghează însă mereu şi nu ne va părăsi niciodată.Când muşchiul începe să se încălzească, Creierul va începe să se răcească.Păstrează echilibrul etern,Căci altfel vei fi un om tern...Deoarece noi nu recunoaştem o muzică care ar consta dintr-un joc inutil de sunete, atunci, în sens larg, orice muzică este programatică. În sens strict, se înţelege prin această expresie muzica simfonică sau, în general, instrumentală, care ilustrează un anumit subiect, prezentat publicului într-un program. Programatismul este capacitatea muzicii de a exprima idei, sentimente, trăiri, întrucât fără această proprietate, muzica, devenită joc de sunete, încetează de a mai fi artă.