Credinciosul este fericit; cel ce se îndoieşte este înţelept.


credinciosul-este-fericit-cel-se-îndoieşte-este-înţelept
proverbe ungureşticredinciosulestefericitcelseîndoieşteînţeleptcredinciosul esteeste fericitcel cece sese îndoieşteîndoieşte esteeste înţeleptcredinciosul este fericitcel ce sece se îndoieştese îndoieşte esteîndoieşte este înţeleptcel ce se îndoieştece se îndoieşte estese îndoieşte este înţeleptcel ce se îndoieşte estece se îndoieşte este înţelept

Cel care iubeşte nu se îndoieşte de nimic sau se îndoieşte de toate.Prostul e de două feluri: cel care nu se îndoieşte de nimic şi cel care se îndoieşte de toate.Nu este înţelept să fii sigur asupra propriei tale înţelepciuni. Este sănătos să ţi se aducă aminte că şi cel puternic poate slăbi, iar cel înţelept poate greşi.Nu e înţelept să fii sigur de înţelepciunea cuiva. Este bine să-ţi aminteşti că cel puternic s-ar putea să slăbească şi că cel înţelept să greşească.Să nu socoţi fericit pe altcineva, afară de înţelept şi de cel bun.Cel mai bine pentru înţelept este să nu pară înţelept.