Cred că suntem pe pământ pentru acest lucru unic: să iubim.


cred-că-suntem-pe-pământ-pentru-acest-lucru-unic-să-iubim
radu beligancredsuntempepământpentruacestlucruuniciubimcred căcă suntemsuntem pepe pământpământ pentrupentru acestacest lucrulucru unicsă iubimcred că suntemcă suntem pesuntem pe pământpe pământ pentrupământ pentru acestpentru acest lucruacest lucru uniccred că suntem pecă suntem pe pământsuntem pe pământ pentrupe pământ pentru acestpământ pentru acest lucrupentru acest lucru uniccred că suntem pe pământcă suntem pe pământ pentrusuntem pe pământ pentru acestpe pământ pentru acest lucrupământ pentru acest lucru unic

Toţi suntem în vizită în acest moment şi loc. Suntem doar în trecere. Am venit să observăm, să învăţăm, să creştem, să iubim şi să ne întoarcem acasă.Să iubim nebuneşte tot ce străluceşte pe acest pământ, fiindcă altă viaţă nu ne este cunoscută.Ca să simt că am un rost, întâi şi întâi, sunt foarte atent asupra mea şi asupra tulburării liniştii interioare. Trebuie să nu uităm că unul dintre rosturile noastre pe Pământ sunt ceilalţi. Şi de aia trebuie să învăţăm să ne iubim şi să iubim. E un rost al firii acesta. Acum cred că meditaţia şi rugăciunea sunt importante pentru toţi, din toate punctele de vedere.Noi, oamenii, suntem prea adesea schimbători. Ceasurile de seară ne încovoaie spre pământ, iar cele de dimineaţă ne înalţă spre cer. Niciodată nu suntem în stare să iubim sau să vrem constant ceva, o zi întreagă măcar.Hristos a venit pe acest pământ pentru a crea în noi o deplină conştientizare a faptului că suntem Spiritul.Suntem capabili să-i iubim pe ceilalţi doar atunci când ne iubim pe noi-înşine aşa cum suntem. O problemă la nivelul acceptării de sine, se traduce, adesea, în relaţii conflictuale cu cei din jurul nostru.