Cred că noi, jucătorii de tenis, suntem norocoşi pentru că avem nişte trupuri bine lucrate. Orice punem pe noi ne vine bine.


cred-că-noi-jucătorii-de-tenis-suntem-norocoşi-pentru-că-avem-şte-trupuri-bine-lucrate-orice-punem-pe-noi-ne-vine-bine
roger federercrednoijucătoriidetenissuntemnorocoşipentruavemniştetrupuribinelucrateoricepunempenoinevinebinecred căcă noijucătorii dede tenissuntem norocoşinorocoşi pentrupentru căcă avemavem niştenişte trupuritrupuri binebine lucrateorice punempunem pepe noinoi nene vinevine binecred că noijucătorii de tenissuntem norocoşi pentrunorocoşi pentru căpentru că avemcă avem nişteavem nişte trupurinişte trupuri binetrupuri bine lucrateorice punem pepunem pe noipe noi nenoi ne vinene vine binesuntem norocoşi pentru cănorocoşi pentru că avempentru că avem niştecă avem nişte trupuriavem nişte trupuri binenişte trupuri bine lucrateorice punem pe noipunem pe noi nepe noi ne vinenoi ne vine binesuntem norocoşi pentru că avemnorocoşi pentru că avem niştepentru că avem nişte trupurică avem nişte trupuri bineavem nişte trupuri bine lucrateorice punem pe noi nepunem pe noi ne vinepe noi ne vine bine

O carte recitită niciodată nu e aceeaşi. O operă literară e ceea ce vedem sau mai bine ceea ce punem noi în ea. De aceea pentru fiecare din noi aceleaşi pagini conţin altceva. Şi cum noi nu suntem necontenit aceiaşi şi cartea recitită după o bucată de vreme e alta.Vrei să-ţi spun părerea mea despre oamenii de televiziune? Suntem toţi nişte măscărici demni de scârbă, care venim şi ne schimonosim la televizor, tragem nişte filosofii în care nici măcar noi nu credem, plecăm acasă şi avem exact aceleaşi probleme ca şi oamenii obişnuiţi. Dar nu ne place să fim confundaţi cu ei, pentru că noi suntem vedete de televiziune.Vine un timp când nu mai este zi şi nu s-a făcut încă noapte... Şi numai în acel moment putem începe să contemplăm lucrurile sau viaţa: pentru a vedea mai bine, avem nevoie de puţină umbră, pentru că suntem noi înşine un amestec de lumină şi umbră.Moartea nu reprezintă nimic pentru noi, pentru că atât cât noi suntem, moartea nu vine, iar când moartea vine, noi nu suntem.Încă avem impresia că manifestarea dorinţei reprezintă ceea ce este cel mai bine pentru noi. Ce copii suntem...Abby: Ce s-a întâmplat cu noi? Suntem toţi nişte copii şi avem o singură viaţă. Cum se poate să purtăm atâta ură în inimi? Cum să ne comportăm ca şi cum asta nu ar conta? Contează. Ce s-a întâmplat cu noi? Suntem doar nişte copii. Nu ne putem purta aşa. Nu se poate.