Colocviile cele mai reuşite sunt acelea la care toţi vorbesc în acelaşi timp şi de la care pleacă fără să fi priceput ceva.


colocviile-cele-mai-reuşite-sunt-acelea-care-toţi-vorbesc-în-acelaşi-timp-şi-de-care-pleacă-fără-să-fi-priceput-ceva
george geafircolocviilecelemaireuşitesuntaceleacaretoţivorbescînacelaşitimpşidepleacăfărăfipriceputcevacolocviile celecele maimai reuşitereuşite suntsunt aceleaacelea lala carecare toţitoţi vorbescvorbesc înîn acelaşiacelaşi timptimp şişi dede lala carecare pleacăpleacă fărăfără săsă fifi priceputpriceput cevacolocviile cele maicele mai reuşitemai reuşite suntreuşite sunt aceleasunt acelea laacelea la carela care toţicare toţi vorbesctoţi vorbesc învorbesc în acelaşiîn acelaşi timpacelaşi timp şitimp şi deşi de lade la carela care pleacăcare pleacă fărăpleacă fără săfără să fisă fi priceputfi priceput cevacolocviile cele mai reuşitecele mai reuşite suntmai reuşite sunt aceleareuşite sunt acelea lasunt acelea la careacelea la care toţila care toţi vorbesccare toţi vorbesc întoţi vorbesc în acelaşivorbesc în acelaşi timpîn acelaşi timp şiacelaşi timp şi detimp şi de laşi de la carede la care pleacăla care pleacă fărăcare pleacă fără săpleacă fără să fifără să fi priceputsă fi priceput cevacolocviile cele mai reuşite suntcele mai reuşite sunt aceleamai reuşite sunt acelea lareuşite sunt acelea la caresunt acelea la care toţiacelea la care toţi vorbescla care toţi vorbesc încare toţi vorbesc în acelaşitoţi vorbesc în acelaşi timpvorbesc în acelaşi timp şiîn acelaşi timp şi deacelaşi timp şi de latimp şi de la careşi de la care pleacăde la care pleacă fărăla care pleacă fără săcare pleacă fără să fipleacă fără să fi priceputfără să fi priceput ceva

Motivele care mă îndeamnă să scriu sunt multiple, iar cele mai importante sunt, cred, cele mai secrete. Poate, mai ales, următorul: să pun ceva la adăpost de moarte – şi asta mă face, în scrierile mele, să urmăresc, din toate calităţile, pe acelea cărora timpul are mai puţină putere, pe acelea prin care scapă de orice entuziasm trecător.Cele mai mari ispite nu sunt acelea care solicită acordul nostru faţă de păcatul evident, ci sunt acelea care ne oferă măştile cele mai rele ca cele mai bune lucruri.Cele mai bune cărţi nu sunt tocmai acelea care ne învaţă, ci acelea care ne fac a cugeta peste cele cuprinse în ele.Nu mă voi considera niciodată mai presus de alt om doar pentru că am nişte reuşite pe care alţii nu le au, pentru că sunt conştientă că fiecare om excelează în ceva, că fiecare om are ceva valoros în el, dar nu toţi ştiu asta sau nu toţi au posibilitatea să arate asta... Şi mai ştiu că întotdeauna va exista cineva mai bun decât mine.Cuvintele cele mai frumoase sunt, adesea, acelea nespuse, acelea care se rătăcesc în linişti...Fiica este pentru mamă în acelaşi timp dublul său şi o alta, în acelaşi timp îndrăgită imperios şi privită cu ostilitate; ea îi impune copilei propriul ei destin: este un mod de a-şi revendica orgolios feminitatea şi în acelaşi timp de a se răzbuna pe această feminitate. Acelaşi proces se întâlneşte la pederaşti, la jucători, la drogaţi, la toţi cei care se simt flataţi şi totodată sunt umiliţi de faptul că aparţin unei anumite confrerii: ei încearcă să câştige adepţi cu un prozelitism ardent.