Cocoşu-a cântat, umflându-şi guşa,Iar cei de-afară-au strigat:


cocoşu-a-cântat-umflându-şi-guşaiar-cei-de-afară-strigat-uşadeschideţi-uşa-ştiţi-cât-de-puţintimp-avem-de-stat-şi-apoi-cenuşa
omar khayyamcocoşuacântatumflânduşiguşaiarceideafarăaustrigatuşadeschideţiuşaştiţicâtdepuţintimpavemstatşiapoicenuşaştiţi câtcât dede puţintimppuţintimp avemavem dede statştiţi cât decât de puţintimpde puţintimp avempuţintimp avem deavem de statştiţi cât de puţintimpcât de puţintimp avemde puţintimp avem depuţintimp avem de statştiţi cât de puţintimp avemcât de puţintimp avem dede puţintimp avem de stat

Din dragostea lor curată,Ea, mai mică, el cât uşa;A Uşa-o trecere spre viaţă.Uşa, prima barieră, dis-de-dimineaţă.Uşa o primeşti, de atâtea ori în faţă.Uşa, e cea care ne urcă sau coboară o treaptă în viaţă.Uşa, vama prin care intră sau iese fericirea din casă;Sau ni se închide definitiv în spate,Când părăsim a vieţii poartă,Regretând această scurtăŞi zbuciumată soartă, altfel visată.Orice patimă este, pentru sufletul omenesc, mai întâi ca unul care bate să fie primit, apoi ca oaspe şi, în sfârşit, ca stăpân al casei. Nu deschideţi uşa sufletului unui astfel de musafir.La noi, capitalul intră pe uşa din dos, iar profitul iese pe uşa din faţă!E o rană în scândura uşiiunde-am bătut şi n-a răspuns nimeni.Deschideţi uşa cu grijă,să nu loviţi rana cu cheia.Dacă uşa de la intrarea principală în sală este deschisă, evitaţi uşa din spate.