cioară-poate-fi-considerată-o-figură-de-stil-că-nu-e­xistă-semeni-de-ai-noştri-care-să-zboare
cosmin niculacioarăpoateficonsideratăfigurădestilcăcinue­xistăsemenideainoştricarezboarepoate fifi consideratăconsiderată oo figurăfigură dede stilcăci nunu e­xistăe­xistă semeninoştri carecare săsă zboarepoate fi consideratăfi considerată oconsiderată o figurăo figură defigură de stilcăci nu e­xistănu e­xistă semeninoştri care săcare să zboarepoate fi considerată ofi considerată o figurăconsiderată o figură deo figură de stilcăci nu e­xistă semeninoştri care să zboarepoate fi considerată o figurăfi considerată o figură deconsiderată o figură de stil

Eşti suficient de bătrân dacă îţi aminteşti de vremurile în care «Avocatul diavolului» este o figură de stil inventată de scriitori. În realitate, diavolul nu are nevoie de avocat.Cel care va învăţa să zboare într-o bună zi, mai întâi trebuie să înveţe cum să se ridice şi să meargă şi să alerge şi să se caţere şi să danseze; nu poate învăţa din zbor cum să zboare.N-am idee dacă trebuie să privim câinii negri ai lui June ca pe un simbol încărcat de semnificaţii, ca pe o figură de stil izbutită, ca pe o dovadă a credulităţii ei sau ca manifestarea unei puteri existente cu adevărat.O viaţă bună vine dintr-un stil de viaţă care este pe deplin dezvoltat, indiferent de mărimea contului tău în bancă; un stil de viaţă care îţi oferă un constant sentiment al bucuriei de a trăi; un stil de viaţă care hrăneşte dorinţa ta de a deveni o persoană de profundă valoare şi cu realizări.Sunt semeni care n-au de ce să trăiască şi semeni care n-au de ce să moară.