Cine tot vehiculeazăCă-s în plus în funcţie?Ei sunt cei ce calculeazăPlusul de producţie.


cine-tot-vehiculeazăcă-s-în-plus-în-funcţieei-sunt-cei-calculeazăplusul-de-producţie
corneliu calciucinetotvehiculeazăcăsînplusfuncţieeisuntceicalculeazăplusuldeproducţiecine totîn plusplus însunt ceicei cece calculeazăplusulcalculeazăplusul dede producţieîn plus însunt cei cecei ce calculeazăplusulce calculeazăplusul decalculeazăplusul de producţiesunt cei ce calculeazăplusulcei ce calculeazăplusul dece calculeazăplusul de producţiesunt cei ce calculeazăplusul decei ce calculeazăplusul de producţie

Uităm cine ne sunt strămoşii Uităm de Mircea şi Ştefan Uităm cine ne sunt străinii, Uităm de lance şi duşman. Uităm ce este Mioriţa, Uităm de Adevărul sfânt, Uităm ce-nseamnă conştiinţa, Uităm de-al poeziei cânt. Uităm colindele şi Plaiul, Uităm părinţii, prea cărunţi. Uităm să zămislim copii, Şi pe sărman, şi pe flămând, Şi pe cei morţi, şi pe cei vii, Îi tot uităm pân–la mormânt. Dacă uităm, dacă uităm, Cine suntem, cine suntem... ?Că n-are funcţie-l tot cerţiPe soţul tău, severo,Când bietul om a fost şi eÎn funcţie de - zero.În producţia socială a vieţii lor, oamenii intră în relaţii determinate, necesare, independente de voinţa lor - relaţii de producţie -, care corespund unei trepte de dezvoltare determinate a forţelor lor de producţie materiale. Totalitatea acestor relaţii de producţie constituie structura economică a societăţii, baza reală pe care se înalţă o suprastructură juridică şi politică şi căreia îi corespund forme determinate ale conştiinţei sociale.În ceea ce priveşte succesul, oamenii nu sunt evaluaţi în funcţie de înălţime, greutate, diplome universitare sau genealogie; ei sunt evaluaţi în funcţie de modul în care gândesc.Oamenii bogaţi aleg să fie plătiţi în funcţie de rezultate. Cei săraci preferă să fie plătiţi în funcţie de timp.Cele mai agreabile persoane din jur sunt cele împăcate cu sine. Doar cine se află în armonie cu sine, doar cine se place pe sine (sau măcar încearcă), este capabil să-i placă şi pe cei din jur şi să se facă plăcut şi de ei. Cine se înfăţişează exact aşa cum este, fără să se prefacă, şi nu vrea să fie un exemplu pentru nimeni este per se o persoană agreabilă. În schimb, cine se străduieşte cu îndârjire nu reuşeşte decât să îi calce pe nervi pe toţi cei din jur.