Cine caută adevărul îşi asumă riscul de a-l găsi.


cine-caută-adevărul-îşi-asumă-riscul-de-a-l-gă
isabel allendecinecautăadevărulîşiasumărisculdealgăsicine cautăcaută adevăruladevărul îşiîşi asumăasumă risculriscul decine caută adevărulcaută adevărul îşiadevărul îşi asumăîşi asumă risculasumă riscul decine caută adevărul îşicaută adevărul îşi asumăadevărul îşi asumă risculîşi asumă riscul decine caută adevărul îşi asumăcaută adevărul îşi asumă risculadevărul îşi asumă riscul de

Când serveşti adevărul pe tavă, asumă-ţi riscul de a fi lovit peste mână şi de a-l primi fierbinte în faţă!Cine caută scuze plângându-şi de milă, îşi pierde abilităţile de luptător, iar capacitatea de a găsi soluţii i se atrofiază.Mulţi caută fericirea aşa cum beţivul îşi caută casa. Ştiu că există, dar n-o pot găsi.Pune-ţi fricile între paranteze şi asumă-ţi riscul de a fi fericit!Singurul sfat pe care-l poţi da celui care-1 caută este următorul: caută adevărul înăuntrul inimii tale deoarece numai acolo îl vei putea găsi.Nu căuta măreţia, caută adevărul şi le vei găsi pe amândouă.