Chiar o picătură de rouă se preface în perlă dacă nimereşte o scoică bună.


chiar-o-picătură-de-rouă-se-preface-în-perlă-dacă-nimereşte-o-scoică-bună
amita bhosechiarpicăturăderouăseprefaceînperlădacănimereştescoicăbunăchiar oo picăturăpicătură dede rouărouă sese prefacepreface înîn perlăperlă dacădacă nimereştenimereşte oo scoicăscoică bunăchiar o picăturăo picătură depicătură de rouăde rouă serouă se prefacese preface înpreface în perlăîn perlă dacăperlă dacă nimereştedacă nimereşte onimereşte o scoicăo scoică bunăchiar o picătură deo picătură de rouăpicătură de rouă sede rouă se prefacerouă se preface înse preface în perlăpreface în perlă dacăîn perlă dacă nimereşteperlă dacă nimereşte odacă nimereşte o scoicănimereşte o scoică bunăchiar o picătură de rouăo picătură de rouă sepicătură de rouă se prefacede rouă se preface înrouă se preface în perlăse preface în perlă dacăpreface în perlă dacă nimereşteîn perlă dacă nimereşte operlă dacă nimereşte o scoicădacă nimereşte o scoică bună

Aşa cum apa din nori se preschimbă în perlă dacă nimereşte o scoică, tot aşa învăţăturile maestrului capătă o dimensiune mai mare în mâinile unui discipol talentat.Exteriorul meu este dur ca o scoică, dar sub coaja acestei durităţi, inima mea păstrează pentru tine o singură perlă ca o lacrimă.Epigrama fără poantă?Zarul ce-l brodeşti în gherlă!E floreta şuie, boantă,Sau o scoică fără perlă.Mi-am dat seama ce înseamnă marea privind o picătură de rouă.O limpede picătură de rouă reflectă mai mult cer decât pământul.Întreaga lună şi tot cerul sunt reflectate într-o picătură de rouă.