Chiar şi cei mai puternici oameni au nevoie de prieteni.


chiar-şi-cei-mai-puternici-oameni-nevoie-de-prieteni
mario puzochiarşiceimaiputernicioameninevoiedeprietenichiar şişi ceicei maimai puterniciputernici oamenioameni auau nevoienevoie dede prietenichiar şi ceişi cei maicei mai puternicimai puternici oameniputernici oameni auoameni au nevoieau nevoie denevoie de prietenichiar şi cei maişi cei mai puternicicei mai puternici oamenimai puternici oameni auputernici oameni au nevoieoameni au nevoie deau nevoie de prietenichiar şi cei mai puternicişi cei mai puternici oamenicei mai puternici oameni aumai puternici oameni au nevoieputernici oameni au nevoie deoameni au nevoie de prieteni

Pentru a crea un brand, ai nevoie de oameni puternici în spate şi prieteni devotaţi.La un moment dat toţi suntem puşi să înfruntăm viaţa în astfel de momente.. Şi rezistă nu numai cei puternici, ci şi cei care atunci îşi dau seama că e nevoie să se educe ca să devină puternici.Nu îţi alege oameni răi ca şi prieteni, nu îţi alege oameni josnici ca şi prieteni. Alege oameni virtuoşi pentru a-ţi fi prieteni, alege-i pe cei mai buni dintre ei.Picioarele unei fete sunt cei mai buni prieteni ai ei... dar chiar şi cei mai buni prieteni te părăsesc într-o zi.Un paradox al vieţii: e mai uşor ca cei slabi să-i facă slabi pe cei puternici decât ca cei puternici să-i facă puternici pe cei slabi.Cei mai puternici oameni sunt cei care continuă lupta vieţii după ce au pierdut un copil!