Cel muşcat de şarpe se teme şi de şopârlă.


cel-muşcat-de-şarpe-se-teme-şi-de-şopârlă
proverbe italienecelmuşcatdeşarpesetemeşişopârlăcel muşcatmuşcat dede şarpeşarpe sese temeteme şişi dede şopârlăcel muşcat demuşcat de şarpede şarpe seşarpe se temese teme şiteme şi deşi de şopârlăcel muşcat de şarpemuşcat de şarpe sede şarpe se temeşarpe se teme şise teme şi deteme şi de şopârlăcel muşcat de şarpe semuşcat de şarpe se temede şarpe se teme şişarpe se teme şi dese teme şi de şopârlă

Cel muşcat de şarpe tot poate dormi, dar nu şi înfometatul.După ce a fost muşcat de şarpe, acum se sperie şi de o sfoară.Doctorul nu are ce să-i facă celui muşcat de şarpe; nu-i rămâne decât să-şi ardă rana.Aşa cum se amputează un deget muşcat de şarpe, tot aşa deşteptul se îndepărtează de un prieten vicios.A cugeta cum poate fi muşcat cel care a muşcat şi poate fi vătămat cel care a vătămat, este fapta unei fiare, nu a unui om.Pisica muşcată odată de un şarpe se teme până şi de un capăt de funie.