Cel mai important instrument pe care îl ai într-un CV este limbajul.


cel-mai-important-instrument-pe-care-îl-ai-într-un-cv-este-limbajul
jay smithcelmaiimportantinstrumentpecareîlaiîntruncvestelimbajulcel maimai importantimportant instrumentinstrument pepe carecare îlîl aicv esteeste limbajulcel mai importantmai important instrumentimportant instrument peinstrument pe carepe care îlcare îl aicv este limbajulcel mai important instrumentmai important instrument peimportant instrument pe careinstrument pe care îlpe care îl aicel mai important instrument pemai important instrument pe careimportant instrument pe care îlinstrument pe care îl ai

Limbajul care exprimă cel mai bine şi conduce cel mai sigur la transcendenţă nu este limbajul intelectual, ci cel al poeţilor şi al misticilor, al muzicii... şi al tăcerii.Cuvintele sunt cel mai important instrument pe care îl are la dispoziţie un doctor. Ele reprezintă o sabie cu două tăişuri: pot vindeca, dar pot şi răni.În general, limbajul este un instrument pentru ascunderea adevărului.Cât despre învăţătură - cel mai important este să-l iubeşti şi să-l respecţi pe cel pe care-l înveţi, pentru ca atunci când va creşte, el să se respecte şi să se iubească pe sine. Restul nu este aşa de important.Este foarte important să ştim care sunt efectele muzicii clasice şi ale studierii unui instrument muzical asupra unei fiinţe umane. Ştim că nicio altă activitate nu conectează arii cerebrale diferite aşa cum o face studiul unui instrument muzical. Ştim că e mai improbabil ca un copil care a urmat cursurile unei şcoli de muzică să încalce legea. Ştim că mai multe şcoli de muzică clasică într-o regiune reduc criminalitatea. Ştim, de asemenea, că cea mai mare bancă din UK caută absolvenţi ai universităţilor cu profil muzical dispuşi să descopere noi cariere şi, dacă întrebi bancherii de ce absolvenţi de Conservator, explică faptul că abilitatea de a te concentra profund ore în şir asupra unei singure sarcini (studierea unui instrument muzical) este cheia succesului în orice ai alege să faci. Mai ştim că a avea acces la adevărata frumuseţe în viaţă te face mai fericit. Şi, per ansamblu, un om mai bun.Psihanalistul nu interpretează decât visele sau actele ratate. Studierea semnificaţiilor, adică a cuvintelor utilizate de pacient, permite uneori accesul la sensul lor ascuns. Interpretarea este procesul analitic cel mai important, instrument de neînlocuit, care îi permite practicianului să facă inteligibil sensul latent al discursului şi conduitei.