Cel mai compătimitor lucru din lume este incapacitatea minţii umane de a corela tot ceea ce conţine.


cel-mai-compătimitor-lucru-din-lume-este-incapacitatea-minţii-umane-de-a-corela-tot-ceea-conţine
h.p. lovecraftcelmaicompătimitorlucrudinlumeesteincapacitateaminţiiumanedecorelatotceeaconţinecel maimai compătimitorlucru dindin lumelume esteeste incapacitateaincapacitatea minţiiminţii umaneumane decorela tottot ceeaceea cece conţinecel mai compătimitormai compătimitor lucrucompătimitor lucru dinlucru din lumedin lume estelume este incapacitateaeste incapacitatea minţiiincapacitatea minţii umaneminţii umane dede a corelaa corela totcorela tot ceeatot ceea ceceea ce conţinecel mai compătimitor lucrumai compătimitor lucru dincompătimitor lucru din lumelucru din lume estedin lume este incapacitatealume este incapacitatea minţiieste incapacitatea minţii umaneincapacitatea minţii umane deumane de a corelade a corela tota corela tot ceeacorela tot ceea cetot ceea ce conţinecel mai compătimitor lucru dinmai compătimitor lucru din lumecompătimitor lucru din lume estelucru din lume este incapacitateadin lume este incapacitatea minţiilume este incapacitatea minţii umaneeste incapacitatea minţii umane deminţii umane de a corelaumane de a corela totde a corela tot ceeaa corela tot ceea cecorela tot ceea ce conţine

Cel mai mare neajuns al rasei umane este incapacitatea noastră de a înţelege funcţia exponenţială.A trăi este cel mai rar lucru din lume. Majoritatea oamenilor există, atâta tot.Invenţia este cel mai important produs al minţii creative a omului. Scopul său final este stăpânirea completă a minţii asupra lumii materiale, valorificarea forţelor naturii pentru satisfacerea necesităţilor umane.Ceea ce este propriu fiecărui lucru, este din fire cel mai bun şi mai plăcut acestuia – pentru fiinţele umane, de aceea, viaţa conformă cu raţiunea este cea mai bună şi mai plăcută, de vreme ce raţiunea mai mult decât orice altceva este omenească. Astfel de viaţă, prin urmare, este totodată şi cea mai fericită.Omul care-şi exersează intelectul şi-l cultivă pare să fie dotat cu cea mai desăvârşită dispoziţie şi, în acelaşi timp, cel mai iubit de zei;căci dacă există din partea zeilor vreo preocupare pentru problemele umane, după cum se vede în general, e firesc, de asemenea, să considerăm şi că ei se bucură de ceea ce este în om mai elevat şi mai înrudit cu natura lor(iar acest lucru nu poate fi decât intelectul)şi că-i recompensează pe cei ce iubesc şi preţuiesc intelectul mai presus de orice;pentru că aceşti oameni manifestă grijă faţă de ceea ce ei înşişi iubesc şi se comportă drept şi frumos. Că toate aceste trăsături îl caracterizează în cel mai înalt grad pe înţelept este deasupra oricărei îndoieli. El este deci omul cel mai iubit de zei. Şi tot el este, fără îndoială şi cel mai fericit. Deci, şi pe această cale, rezultă că posesorul înţelepciunii filosofice va fi cel mai fericit dintre oameni.Când iubeşti eşti cel mai fericit om din lume; cel mai trist lucru este să suferi din iubire...